Program održivog lokalnog razvoja

preduzetništva, seoskog turizma i starih zanata na teritoriji grada Loznice i opštine Krupanj

Kompanija Rio Sava Exploration d.o.o. pokrenula je program održivog lokalnog razvoja kako bi kroz direktnu finansijsku pomoć u vidu bespovratnih sredstava podržala rast, razvoj i unapređenje poslovanja i samozapošljavanja u lokalnim zajednicama u kojima posluje.

Program održivog lokalnog razvoja će doprineti otvaranju novih radnih mesta i samozapošljavanju kroz podsticanje razvoja postojećih i osnivanje novih preduzetničkih aktivnosti, podršku starim i tradicionalnim zanatima i unapređenje loklane ponude seoskog turizma.

Kompanija Rio Sava Exploration d.o.o. Program održivog lokalnog razvoja preduzetništva, seoskog turizma i starih zanata u gradu Loznici i opštini Krupanj sprovodi uz tehničku i stručnu podršku kompanije Glendfield Training and Consulting d.o.o. iz Beograda.

Kome je namenjen
Program održivog lokalnog razvoja?

Postojeći privredni subjekti i početnici u poslovanju (start-up) sa područja grada Loznice i opštine Krupanj.

Koliki je planirani obim podrške?

Koja je namena sredstava podrške?

 • Preduzetništvo
 • Turizam i ugostiteljstvo
 • Tradicionalni i stari zanati
 • Obrtna sredstva (za sve kategorije korisnika)

Kako se odvija proces prijave i odobrenja?

 • Provera kompletnosti dokumentacije;
 • Administrativno – formalna usaglašenost;
 • Poslovni model;
 • Finansijski indikatori.

Koje su obaveze korisnika podrške?

 • Učešće od minimum 10% od vrednosti bespovratnih sredstava za novoosnovane preduzetnike, mikro preduzeća, registrovana turistička gazdinstva i preduzetnike i stare zanate;
 • Učešće od minimum 20% od vrednosti bespovratnih sredstva za postojeće preduzetnike, mikro preduzeća, stare zanate i registrovana gazdinstva registrovana i kategorisana seoska turistička domaćinstva;
 • Da bude registrovan i obavlja registrovanu delatnost najmanje dve (2) godine nakon prijema bespovratnih sredstava;
 • Korisnik ne može započeti nikakvu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenih bespovratnih sredstava pre potpisivanja ugovora sa kompanijom Rio Sava Exploration d.o.o.

Prednost u bodovanju i rangiranju prijava imaće sledeće kategorije:

 • Žene preduzetnice, preduzetnice koje se bave starim i tradicionalnim zanatima, vlasnice preduzetničkih radnji i mikro preduzeća i registrovanih seoskih turističkih gazdinstava;
 • Mladi do 30 godina;
 • Teže zapošljive kategorije stanovništva;
 • Projekti koji se odnose na zaštitu životne sredine, proizvodnju obnovljive energije, smanjenje emisije štetnih gasova, itd.

Rok za podnošenje prijava:

Od 27.01.2023. do 27.03.2023. godine ili do raspodele sredstava

Kako se prijaviti?

Svu potrebnu dokumentaciju za učešće u Programu možete preuzeti ovde.

Dodatne informacije su dostupne u Info centrima Projekta „Jadar“

Popunjen zahtev za učešće u Programu, zajedno sa predviđenom pratećom dokumentacijom, dostaviti na email adresu [email protected] ili Info centrima:

Informativni Centar Projekta „Jadar“

Gimnazijska 4

15300 Loznica

Srbija

Informativni Centar Projekta „Jadar“

Stevana Sinđelića 9

15309 Brezjak

Srbija