Upravljanje kvalitetom vazduha

Svesni smo da postoji zabrinutost za kvalitet vazduha u blizini predloženog podzemnog rudnika i postrojenja za preradu. Lokalne zajednice žele da se uvere da neće biti izložene štetnim nivoima prašine i gasova.

Na osnovu studija koje smo do sada sproveli, planirano je korišćenje savremene tehnologije kako bi se potencijalni uticaji sveli na najmanju moguću meru.

Najčešća pitanja

  • Kako bi se upravljalo gasovima koji nastaju preradom rude jadarit u okviru Projekta „Jadar“?
  • Na koji način bi se kontrolisali nivoi prašine?
  • Kako planirate kontrolu emisija gasova staklene bašte?
  • Kako bi se pratile emisije i izveštavala javnost o kvalitetu vazduha?
  • Da li bi isparenja bila vidljiva?