Nabavke

Registrujte se i kreirajte profil za pokretanje pretkvalifikacije

Popunite upitnik za pretkvalifikaciju kako biste imali uvid u aktivne nabavke

Pregledajte buduće tendere i iskažite svoje interesovanje

Posvećeni smo izgradnji dobrih odnosa sa našim partnerima i dobavljačima. Mi vodimo računa da obezbedimo najbolje sisteme i alate kako bismo vam olakšali saradnju i poslovanje sa nama.

Zajedno sa našim dobavljačima upravljamo složenim globalnim lancem snabdevanja tako da to bude u koristi i naših klijenata, i našeg poslovanja i naših zajednica.

Naših pet vrednosti uključuju bezbednost, timski rad, poštovanje, integritet i izuzetnost, kao i politike poput Našeg načina rada i našeg Kodeksa ponašanja za dobavljače, doprinose definisanju načina na koji sarađujemo sa dobavljačima. Pored toga, od kompanija i pojedinaca sa kojima sarađujemo očekujemo da dele naše vrednosti - bezbednost, timski rad, poštovanje, integritet i izuzetnost.

Bezbednost i zdravlje na radu je naš prioritet, i od naših partnera očekujemo isto zalaganje. Cenimo dobavljače koji:

  • Mogu da blisko sarađuju i grade partnerski odnos sa lokalnim i autohtonim kompanijama i lokalnim zajednicama;
  • Upravljaju odgovorno zdravstvenim i bezbednosnim rizicima i pružaju informacije o tim rizicima;
  • Se snažno zalažu za upravljanje bezbednošću i zdravljem na radu i otklanjanju potencijalnih mogućnosti povreda i bolesti u radnom okruženju;
  • Su ustanovili procese kojima se obezbeđuje usaglašenost sa politikama bezbednosti i zdravlja na radu;
  • Smanjuju naš zajednički uticaj na životnu sredinu dobrim praksama, proizvodima i uslugama.

Kodeks poslovnog ponašanja za dobavljače

Naš Kodeks ponašanja za dobavljače definiše očekivanja koja imamo prema našim dobavljačima, njihovim povezanim društvima i podizvođačima u pogledu ključnih pitanja i vrednosti, kao što su bezbednost i zdravlje na radu, poštovanje u usklađenost sa propisima, poštovanje ljudskih prava, odgovoran odnos prema životnoj sredini i transparentnost. Možemo da se opredelimo da ne sarađujemo sa dobavljačima koji ne ispunjavaju naša očekivanja. Ukoliko imate pitanja u vezi sa našim Kodeksom ponašanja obratite nam se putem imejla.

Naš pristup

Stvaramo i razvijamo mogućnosti za saradnju sa dobavljačima iz Srbije kroz konkurentan pristup

Podržavamo dobavljače i pomažemo im u njihovom razvoju, kako bi postali deo našeg lanca vrednosti

Unapređujemo i proširujemo postojeće kapacitete dobavljača iz Srbije, u skladu sa principima održivog poslovanja