O kompaniji

Naši materijali su od suštinskog značaja za tranziciju ka niskim emisijama ugljen-dioksida.

Naši materijali su od suštinskog značaja za tranziciju ka niskim emisijama ugljen-dioksida.

Kao pioniri u oblasti rudarstva, proizvodimo materijale koji su od suštinske važnosti za razvoj savremenog društva. Rudu gvožđa za čelik. Aluminijum za automobile i pametne telefone. Bakar za vetroturbine, električne automobile i cevovode kojima se voda doprema u naše domove. Borate koji potpomažu rast žitarica, titanijum koji se koristi za proizvodnju boja, litijum za izradu baterija za električne automobile – i dijamante za neke posebne trenutke u životu.

Radimo u 35 zemalja širom sveta – u rudnicima, topionicama i rafinerijama, kao i u prodajnim objektima, centrima za podatke, laboratorijama za istraživanje i razvoj, kao i sa veštačkom inteligencijom. Naši geolozi se bave istraživanjima, a imamo i stručnjake koji rade na zaštiti i očuvanju životinjskih vrsta u Kanadi i Zapadnoj Australiji. Timovi za marketing vode računa o tome da naši prozvodi plasirani na tržišta ispunjavaju potrebe kupaca širom sveta.

Ovaj cilj ostvarujemo kroz naše četiri proizvodne grupe: Aluminijum, Bakar, Minerali i Ruda gvožđa. Imamo i grupe za Bezbednost i zdravlje, Tehnički i projektni tim, grupu za Strategiju i razvoj, i Komercijalno odeljenje, kao i odeljenja za pružanje servisnih usluga i podrške.

Vrednosti za koje se zalažemo – briga, hrabrost i radoznalost – usmeravaju način na koji poslujemo i na koji se ophodimo jedni prema drugima.

Briga: o ljudima, o zajednicama u kojima poslujemo i o našoj životnoj sredini

Pokazujemo brigu tako što kao prioritet postavljamo fizičku i emocionalnu sigurnost i dobrobit svih oko nas. Poštujemo druge, gradimo odnose poverenja i razmatramo uticaj naših postupaka. Tražimo načine da doprinesemo boljoj budućnosti naših zaposlenih, lokalnih zajednica i čitave planete.

Hrabrost: da se probaju nove stvari, otvoreno iskaže mišljenje i uradi ono što je ispravno

Pokazujemo hrabrost tako što čuvamo integritet, javno istupamo kada nešto nije u redu i po potrebi odlučno reagujemo. Ne plašimo se da probamo nove stvari. U teškim situacijama reagujemo pozitivno i pokazujemo posvećenost ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Radoznalost: za saradnju, učenje i inovacije

Pokazujemo radoznalost tako što podstičemo različite ideje i sarađujemo kako bismo zajedno postigli više u odnosu na ono što može postići pojedinac. Stalno učimo, nastojeći da kreativno pronađemo bolje i sigurnije načine obavljanja zadataka. Inspiraciju crpimo iz drugih i sveta oko nas.

Naša strategija

Suština našeg poslovanja je tranzicija ka niskim emisijama ugljen-dioksida. U 2021. godini postavili smo nove ciljeve naše poslovne strategije koje obuhvataju tri oblasti:

 • ubrzanje sopstvene dekarbonizacije, prelazak na obnovljive izvore energije, elektrifikaciju prerade i korišćenje električnih voznih parkova;
 • davanje prioriteta kapitalu za rast i razvoj proizvoda koji su od suštinske važnosti za postizanje neto nulte emisije i nastojanje da se ostvari dalji rast u proizvodnji bakra, materijala za baterije i visokokvalitetne rude gvožđa;
 • povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj kako bismo ubrzali razvoj proizvoda koji će našim kupcima omogućiti bržu dekarbonizaciju.

Kako bismo to postigli, blisko ćemo sarađivati sa vladama, kupcima, zajednicama, univerzitetima i drugim partnerima.

Postupajući na ovaj način, obezbedićemo disciplinovanu raspodelu kapitala i nastaviti da isplaćujemo dividende. Naš fokus je na prvoklasnoj imovini koja generiše novčane tokove tokom čitavog poslovnog ciklusa, a naša finansijska snaga nam omogućava da uradimo i jedno i drugo i istovremeno nas štiti od neizbežnih tržišnih promena.

Čime se bavimo

 • Istraživanje i procena
 • Razvoj i inovacije
 • Rudarska eksploatacija i prerada
 • Poslovanje na tržištu i isporuka proizvoda
 • Prenamena i remedijacija

Održivost

Pokrenuli smo našu prvu integrisanu strategiju održivosti još 2018. godine. Strategijom se obavezujemo na primenu visokih standarda, često primenjujući standarde koji su viši od onih propisanih zakonom u pogledu održivosti, koja je ključna za naše poslovanje, zaposlene, zajednice domaćine, i kupce naših proizvoda. Naš cilj je da ostvarimo dosledan, kvalitetan društveni i ekološki rezultat u svim našim poslovnim aktivnostima i da bolje upoznamo zainteresovane strane sa našim načinom rada, uz otvorenu komunikaciju i transparentno poslovanje. Takođe smo uložili trud da se bolje razumemo sa našim ključnim zainteresovanim stranama, da bolje sarađujemo i uspostavljamo partnerske odnose kako bismo stvorili održivu, uzajamnu i dugotrajnu dobrobit. Podržavamo razvojnu agendu za 2030. godinu i doprinosimo ciljevima održivog razvoja koje su ustanovile Ujedinjene nacije.

Ovu strategiju izražavamo:

 1. vođenjem sigurnog, odgovornog i profitabilnog poslovanja;
 2. saradnjom radi ostvarivanja dugoročnih dobrobiti svuda gde poslujemo;
 3. proizvodnjom materijala koji su od suštinske važnosti za razvoj savremenog društva;
 4. doprinoseći nekim od najvećih izazova sa kojima se društvo danas suočava.