O kompaniji

Naši materijali su od suštinskog značaja za tranziciju
ka niskim emisijama ugljen-dioksida.

Naši materijali su od suštinskog značaja za tranziciju ka niskim emisijama ugljen-dioksida.

Kao pioniri u oblasti rudarstva, proizvodimo materijale koji su od suštinske važnosti za razvoj savremenog društva. Rudu gvožđa za čelik. Aluminijum za automobile i pametne telefone. Bakar za vetroturbine, električne automobile i cevovode kojima se voda doprema u naše domove. Borate koji potpomažu rast žitarica, titanijum koji se koristi za proizvodnju boja, litijum za izradu baterija za električne automobile – i dijamante za neke posebne trenutke u životu.

Radimo u 35 zemalja širom sveta – u rudnicima, topionicama i rafinerijama, kao i u prodajnim objektima, centrima za podatke, laboratorijama za istraživanje i razvoj, kao i sa veštačkom inteligencijom. Naši geolozi se bave istraživanjima, a imamo i stručnjake koji rade na zaštiti i očuvanju životinjskih vrsta u Kanadi i Zapadnoj Australiji. Timovi za marketing vode računa o tome da naši prozvodi plasirani na tržišta ispunjavaju potrebe kupaca širom sveta.

Ovaj cilj ostvarujemo kroz naše četiri proizvodne grupe: Aluminijum, Bakar, Minerali i Ruda gvožđa. Imamo i grupe za Bezbednost i zdravlje, Tehnički i projektni tim, grupu za Strategiju i razvoj, i Komercijalno odeljenje, kao i odeljenja za pružanje servisnih usluga i podrške.

Vrednosti za koje se zalažemo – briga, hrabrost i radoznalost – usmeravaju način na koji poslujemo i na koji se ophodimo jedni prema drugima.

Briga: o ljudima, o zajednicama u kojima poslujemo i o našoj životnoj sredini

Pokazujemo brigu tako što kao prioritet postavljamo fizičku i emocionalnu sigurnost i dobrobit svih oko nas. Poštujemo druge, gradimo odnose poverenja i razmatramo uticaj naših postupaka. Tražimo načine da doprinesemo boljoj budućnosti naših zaposlenih, lokalnih zajednica i čitave planete.

Hrabrost: da se probaju nove stvari, otvoreno iskaže mišljenje i uradi ono što je ispravno

Pokazujemo hrabrost tako što čuvamo integritet, javno istupamo kada nešto nije u redu i po potrebi odlučno reagujemo. Ne plašimo se da probamo nove stvari. U teškim situacijama reagujemo pozitivno i pokazujemo posvećenost ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Radoznalost: za saradnju, učenje i inovacije

Pokazujemo radoznalost tako što podstičemo različite ideje i sarađujemo kako bismo zajedno postigli više u odnosu na ono što može postići pojedinac. Stalno učimo, nastojeći da kreativno pronađemo bolje i sigurnije načine obavljanja zadataka. Inspiraciju crpimo iz drugih i sveta oko nas.

Naša strategija

Suština našeg poslovanja je tranzicija ka niskim emisijama ugljen-dioksida. U 2021. godini postavili smo nove ciljeve naše poslovne strategije koje obuhvataju tri oblasti:

 • ubrzanje sopstvene dekarbonizacije, prelazak na obnovljive izvore energije, elektrifikaciju prerade i korišćenje električnih voznih parkova;
 • davanje prioriteta kapitalu za rast i razvoj proizvoda koji su od suštinske važnosti za postizanje neto nulte emisije i nastojanje da se ostvari dalji rast u proizvodnji bakra, materijala za baterije i visokokvalitetne rude gvožđa;
 • povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj kako bismo ubrzali razvoj proizvoda koji će našim kupcima omogućiti bržu dekarbonizaciju.

Kako bismo to postigli, blisko ćemo sarađivati sa vladama, kupcima, zajednicama, univerzitetima i drugim partnerima.

Postupajući na ovaj način, obezbedićemo disciplinovanu raspodelu kapitala i nastaviti da isplaćujemo dividende. Naš fokus je na prvoklasnoj imovini koja generiše novčane tokove tokom čitavog poslovnog ciklusa, a naša finansijska snaga nam omogućava da uradimo i jedno i drugo i istovremeno nas štiti od neizbežnih tržišnih promena.

Čime se bavimo

 • Istraživanje i procena

  Koristimo neke od najnaprednijih tehnologija istraživanja na svetu kako bismo pronašli nova mineralna ležišta. Razmatramo i procenjujemo nove poslovne prilike uz razumevanje šta su potrebe naših kupaca i lokalnih zajednica. Takođe smo svesni potencijalnih uticaja koje naše poslovne aktivnosti mogu da imaju na društvo i životnu sredinu, uz raznolikosti i balans koji su deo našeg portfolija.

 • Razvoj i inovacije

  Pažljivo razmatramo svaku potencijalnu poslovnu priliku, a posebno smo posvećeni procenjivanju potencijalnih rizika, dobrobiti, dugoročnih vrednosti i održivosti. Kada odobrimo investiciju, sve aktivnosti planiramo i pripremamo uzimajući u obzir povratne informacije koje dobijamo od zainteresovanih strana na koje imamo najviše uticaja. Naš cilj je razvoj, postizanje optimalne i dugoročne produktivnosti uz maksimalno smanjivanje rizika. Sarađujemo kao partneri sa sve većim brojem zainteresovanih strana – vladama, lokalnim zajednicama, kupcima i dobavljačima – zahvaljujući kojima proširujemo svoje vidike, razumevanje i mogućnosti kako bi mogli da donesemo dobrobit svim uključenim stranama.

 • Rudarska eksploatacija i prerada

  Ne možemo da govorimo o ostvarivanju dobrih poslovnih rezultata bez činjenice da je uslov da sve aktivnosti koje sprovodimo pre svega budu bezbedne. Upotreba naprednih tehnologija igra sve važniju ulogu u načinu na koji ostvarujemo oba cilja. Primenjujemo najbolje prakse u svim našim aktivnostima kako bismo stvorili bezbedno i ekološki odgovorno okruženje uz ostvarivanje dobrih poslovnih rezultata, što uključuje i brogu o proizvodnim troškovima i ostvarivanju poslovanja koje je isplativo. Istovremeno, cilj našeg poslovanja je da lokalna privreda profitira od otvaranja novih radnih mesta, prikupljanja poreza i rudne rente, prilika za sklapanje ugovora sa lokalnim preduzećima i ulaganja u društvo i zajednicu. Takođe podržavamo ekonomsku diversifikaciju regiona u kojima su naša sedišta, u skladu sa nacionalnim planovima i planovima lokalnih vlasti, a zajednicama domaćinima omogućavamo da posluju i razvijaju se dugoročno, i nakon zatvaranja naših poslovnih aktivnosti. Imamo ambiciju da do 2050. godine postignemo neto nulte emisije ugljen-dioksida u svim našim poslovnim aktivnostima. Razumevanjem i iskazivanjem poštovanja ka našim poslovnm partnerima, zaposlenima, lokalnim zajednicama i brigom o životnoj sredini možemo da stvorimo održivu vrednost za sve zainteresovane strane.

 • Poslovanje na tržištu i isporuka proizvoda

  Naši proizvodi su od suštinske važnosti za prelazak na poslovanje sa niskim emisijama ugljen-dioksida, i imaju široku upotrebnu vrednost – od pametnih telefona koje svi korstimo, do automobila i vetroturbina. Naš tim za komercijalne poslove obezbeđuje da naši proizvodi odgovaraju potrebama tržišta i kupaca. S druge strane, naša distributivna mreža (železnice, luke i brodovi) podrazumeva da upravljamo logistikom od prvog do poslednjeg koraka kako bismo isporučili svoje proizvode na sigurno, efikasno i pouzdano.

 • Prenamena i remedijacija

  Mi težimo da projektujemo i planiramo naše buduće aktivnosti tako da za sobom ostavimo dobru tekovinu nakon završetka i zatvaranja proizvodnje. Mi angažujemo i uključujemo zainteresovane strane na lokacijama gde se naše aktivnosti bliže kraju– uključujući lokalno stanovništvo, vladu, zaposlene i zajednice domaćine – i aktivno ih uključujemo u razvoj planova za zatvaranje. Ovaj način poslovanja bi mogao da uključi i remedijaciju zemljišta u cilju pretvaranja neke oblasti u rezervat prirode, na primer, ili za prenamenu za razvoj lake industrije. Za sve naše lokacije postoje planovi za remedijaciju zemljišta koje jednom godišnje revidiramo. Ovaj dugoročni pristup – planiranje i poslovanje vodeći računa o budućnosti – smatramo neophodnim za vođenje sigurnog, odgovornog i uspešnog poslovanja.

Održivost

Pokrenuli smo našu prvu integrisanu strategiju održivosti još 2018. godine. Strategijom se obavezujemo na primenu visokih standarda, često primenjujući standarde koji su viši od onih propisanih zakonom u pogledu održivosti, koja je ključna za naše poslovanje, zaposlene, zajednice domaćine, i kupce naših proizvoda. Naš cilj je da ostvarimo dosledan, kvalitetan društveni i ekološki rezultat u svim našim poslovnim aktivnostima i da bolje upoznamo zainteresovane strane sa našim načinom rada, uz otvorenu komunikaciju i transparentno poslovanje. Takođe smo uložili trud da se bolje razumemo sa našim ključnim zainteresovanim stranama, da bolje sarađujemo i uspostavljamo partnerske odnose kako bismo stvorili održivu, uzajamnu i dugotrajnu dobrobit. Podržavamo razvojnu agendu za 2030. godinu i doprinosimo ciljevima održivog razvoja koje su ustanovile Ujedinjene nacije.

Ovu strategiju izražavamo:

 1. vođenjem sigurnog, odgovornog i profitabilnog poslovanja;
 2. saradnjom radi ostvarivanja dugoročnih dobrobiti svuda gde poslujemo;
 3. proizvodnjom materijala koji su od suštinske važnosti za razvoj savremenog društva;
 4. doprinoseći nekim od najvećih izazova sa kojima se društvo danas suočava.

Naše poslovanje u Srbiji

Rio Sava Exploration d.o.o.

Grupacija Rio Tinto 2001. godine u Srbiji osniva kompaniju Rio Sava Exploration d.o.o., ćerku firmu koja je osnovana za sprovođenje aktivnosti geoloških istraživanja. Već 2004. godine u decembru nov mineral, bogat litijumom i borom pronađen je u dolini reke Jadar u blizini Loznice, u Zapadnoj Srbiji kao rezultat sprovedenih geoloških istraživanja. Za otkriće ovog jedinstvenog minerala zaslužan je tim domaćih i stranih geologa, što je 2006 godine dovelo do registracije potpuno novog minerala nazvanog jadarit, koji je ime dobio po dolini reke u kojoj je pronađen. Srbija je za sada jedino mesto na svetu gde je jadarit pronađen, i od njegovog otkrića sve do sada Rio Sava Exploration d.o.o. je kompanija koja se bavi razvojem projekta u Srbiji. Za više informacija o Projektu „Jadar“ posetitie stranicu O projektu.

Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o.

Grupacija Rio Tinto je u aprilu 2018. godine osnovala Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. kompaniju osnovanu za sprovođenje istraživanja minerala. Ranije registrovana kompanija Rio Sava Exploration bavi se isključivo razvojem ležišta „Jadar“.

Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. trenutno ne poseduje dozvole za istraživanja minerala u Srbiji, te u skladu sa tim ne sprovodimo aktivnosti na terenu. Međutim, mi razmatramo sve potencijalne prilike za istraživanje ležišta bakra kako u Srbiji, tako i u širem geografskom regionu.

Kao neoperativni partner u saradnji sa kompanijom Zijin Mining učestvujemo u istraživanjima minerala u određenim delovima istočne Srbije.

Ukoliko želite da se dodatno informišete o aktivnostima kompanije Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. kontaktirajte nas putem elektronske pošte, ili nam upit pošaljite poštom na adresu.

Adresa:
Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o.
Bulevar Milutina Milankovića 1i, 5. sprat
11070 Novi Beograd

Elektronska pošta: [email protected], [email protected]

Ljudska prava

Poštovanje ljudskih prava je za nas od suštinske važnosti i sastavni je deo naših osnovnih vrednosti. U svojoj suštini, poštovanje ljudskih prava podrazumeva odnos prema ljudima sa dostojanstvom i poštovanjem – prema našim zaposlenima i izvođačima radova, zaposlenima u našem lancu vrednosti, zajednicama u kojima živimo i radimo i drugima na koje naše poslovanje utiče. Verujemo da poštovanje ljudskih prava počinje našim postupcima u svakodnevnom životu.

Poštovanje ljudskih prava se oslanja na savesno korporativno upravljanje, razumevanje potencijalnih uticaja, osnaživanje i pružanje mogućnosti i sistemskih rešenja našim zaposlenima i saradnicima da izbegnu sve vidove nepoštovanja ljudskih prava i pre nego što se dogode. Ozbiljno shvatamo našu posvećenost ljudskim pravima – od korporativnog upravljanja u oblasti ljudskih prava do uspostavljenih procedura kao što su prethodne provere dobavljača i treninzi iz oblasti ljudskih prava za zaposlene na odgovornim pozicijama za koje je zadužen Komitet za održivo poslovanje Upravnog odbora.

Naš pristup poštovanju ljudskih prava

Svesni smo mogućeg uticaja na ljudska prava na svim lokacijama gde radimo kao i šire. Takođe smo svesni činjenice da naše ponašanje na jednoj lokaciji može uticati na poverenje ljudi u naš odnos prema ljudskim pravima na drugom mestu.

Posvećeni smo poštovanju međunarodno priznatih ljudskih prava u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i primenjujemo Vodeća načela Ujedinjenih nacija o poslovanju i ljudskim pravima.

Takođe poslujemo u skladu sa nizom drugih međunarodnih standarda uključujući Dobrovoljne principe u vezi sa bezbednošću iljudskim pravima, Smernice za međunarodne kompanije Organizacije za evropsku saradnju i razvoj, Konvenciju o radu pomoraca, Standarde na polju zaštite životne sredine i društvenog učinka Međunarodne finansijske korporacije, Principe Međunarodnog saveta za rudarstvo i metale i Deset principa Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija.

U skladu sa Deklaracijom Ujedinjenih nacija o pravima starosedelačkih naroda, posvećeni smo prepoznavanju i poštovanju odnosa koji starosedelački narodi imaju prema zemlji i vodi i snažnijoj primeni Načela dobrovoljnog prethodnog pristanka utemeljenog na dobroj obaveštenosti zajednica autohtonog stanovništva u skladu sa Izjavom Međunarodnog saveta za rudarstvo i metale o stavu prema staroseledačkom stanovništvu i rudarstvu.

Takođe, svuda poslujemo u skladu sa državnim zakonima i primenjujemo sopstvene standarde kada su stroži od propisanih. Kada zakoni države u kojoj poslujemo nisu u skladu sa našim standardima, tražimo načine da podstaknemo usvajanje međunarodnih standarda, uključujući dijalog za svim zainteresovanim stranama. U nekim situacijama ponovo razmatramo naše poslovanje na takvim lokacijama.

Prepoznajemo važnost reakcije na potencijalno kršenje ljudskih prava od strane naših poslovnih saradnika u skladu sa Osnovnim principima u vezi sa poslovanjem i ljudskim pravima Ujedinjenih nacija. Radimo da zajednički sa našim poslovnim partnerima i saradnicima unapredimo poštovanje ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima i našim vrednostima. Kada su u pitanju poslovne aktivnosti koje nisu pod našom direktnom nadležnošću, naše učešće može da podrazumeva razmenu iskustava i najboljih praksi u rešavanju žalbi, razgovore o ljudskim pravima na sastancima zajedničkih rukovodećih struktura, kao i pomoć naših stručnjaka zaposlenima širom naše kompanije.