O kompaniji

Naši materijali su od suštinskog značaja za tranziciju
ka niskim emisijama ugljen-dioksida.

Naši materijali su od suštinskog značaja za tranziciju ka niskim emisijama ugljen-dioksida.

Kao pioniri u oblasti rudarstva, proizvodimo materijale koji su od suštinske važnosti za razvoj savremenog društva. Rudu gvožđa za čelik. Aluminijum za automobile i pametne telefone. Bakar za vetroturbine, električne automobile i cevovode kojima se voda doprema u naše domove. Borate koji potpomažu rast žitarica, titanijum koji se koristi za proizvodnju boja, litijum za izradu baterija za električne automobile – i dijamante za neke posebne trenutke u životu.

Radimo u 35 zemalja širom sveta – u rudnicima, topionicama i rafinerijama, kao i u prodajnim objektima, centrima za podatke, laboratorijama za istraživanje i razvoj, kao i sa veštačkom inteligencijom. Naši geolozi se bave istraživanjima, a imamo i stručnjake koji rade na zaštiti i očuvanju životinjskih vrsta u Kanadi i Zapadnoj Australiji. Timovi za marketing vode računa o tome da naši prozvodi plasirani na tržišta ispunjavaju potrebe kupaca širom sveta.

Ovaj cilj ostvarujemo kroz naše četiri proizvodne grupe: Aluminijum, Bakar, Minerali i Ruda gvožđa. Imamo i grupe za Bezbednost i zdravlje, Tehnički i projektni tim, grupu za Strategiju i razvoj, i Komercijalno odeljenje, kao i odeljenja za pružanje servisnih usluga i podrške.

Vrednosti za koje se zalažemo – briga, hrabrost i radoznalost – usmeravaju način na koji poslujemo i na koji se ophodimo jedni prema drugima.

Briga: o ljudima, o zajednicama u kojima poslujemo i o našoj životnoj sredini

Pokazujemo brigu tako što kao prioritet postavljamo fizičku i emocionalnu sigurnost i dobrobit svih oko nas. Poštujemo druge, gradimo odnose poverenja i razmatramo uticaj naših postupaka. Tražimo načine da doprinesemo boljoj budućnosti naših zaposlenih, lokalnih zajednica i čitave planete.

Hrabrost: da se probaju nove stvari, otvoreno iskaže mišljenje i uradi ono što je ispravno

Pokazujemo hrabrost tako što čuvamo integritet, javno istupamo kada nešto nije u redu i po potrebi odlučno reagujemo. Ne plašimo se da probamo nove stvari. U teškim situacijama reagujemo pozitivno i pokazujemo posvećenost ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Radoznalost: za saradnju, učenje i inovacije

Pokazujemo radoznalost tako što podstičemo različite ideje i sarađujemo kako bismo zajedno postigli više u odnosu na ono što može postići pojedinac. Stalno učimo, nastojeći da kreativno pronađemo bolje i sigurnije načine obavljanja zadataka. Inspiraciju crpimo iz drugih i sveta oko nas.

Naša strategija

Suština našeg poslovanja je tranzicija ka niskim emisijama ugljen-dioksida. U 2021. godini postavili smo nove ciljeve naše poslovne strategije koje obuhvataju tri oblasti:

 • ubrzanje sopstvene dekarbonizacije, prelazak na obnovljive izvore energije, elektrifikaciju prerade i korišćenje električnih voznih parkova;
 • davanje prioriteta kapitalu za rast i razvoj proizvoda koji su od suštinske važnosti za postizanje neto nulte emisije i nastojanje da se ostvari dalji rast u proizvodnji bakra, materijala za baterije i visokokvalitetne rude gvožđa;
 • povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj kako bismo ubrzali razvoj proizvoda koji će našim kupcima omogućiti bržu dekarbonizaciju.

Kako bismo to postigli, blisko ćemo sarađivati sa vladama, kupcima, zajednicama, univerzitetima i drugim partnerima.

Postupajući na ovaj način, obezbedićemo disciplinovanu raspodelu kapitala i nastaviti da isplaćujemo dividende. Naš fokus je na prvoklasnoj imovini koja generiše novčane tokove tokom čitavog poslovnog ciklusa, a naša finansijska snaga nam omogućava da uradimo i jedno i drugo i istovremeno nas štiti od neizbežnih tržišnih promena.

Čime se bavimo

 • Istraživanje i procena
 • Razvoj i inovacije
 • Rudarska eksploatacija i prerada
 • Poslovanje na tržištu i isporuka proizvoda
 • Prenamena i remedijacija

Održivost

Pokrenuli smo našu prvu integrisanu strategiju održivosti još 2018. godine. Strategijom se obavezujemo na primenu visokih standarda, često primenjujući standarde koji su viši od onih propisanih zakonom u pogledu održivosti, koja je ključna za naše poslovanje, zaposlene, zajednice domaćine, i kupce naših proizvoda. Naš cilj je da ostvarimo dosledan, kvalitetan društveni i ekološki rezultat u svim našim poslovnim aktivnostima i da bolje upoznamo zainteresovane strane sa našim načinom rada, uz otvorenu komunikaciju i transparentno poslovanje. Takođe smo uložili trud da se bolje razumemo sa našim ključnim zainteresovanim stranama, da bolje sarađujemo i uspostavljamo partnerske odnose kako bismo stvorili održivu, uzajamnu i dugotrajnu dobrobit. Podržavamo razvojnu agendu za 2030. godinu i doprinosimo ciljevima održivog razvoja koje su ustanovile Ujedinjene nacije.

Ovu strategiju izražavamo:

 1. vođenjem sigurnog, odgovornog i profitabilnog poslovanja;
 2. saradnjom radi ostvarivanja dugoročnih dobrobiti svuda gde poslujemo;
 3. proizvodnjom materijala koji su od suštinske važnosti za razvoj savremenog društva;
 4. doprinoseći nekim od najvećih izazova sa kojima se društvo danas suočava.

Naše poslovanje u Srbiji

Rio Sava Exploration d.o.o.

Grupacija Rio Tinto 2001. godine u Srbiji osniva kompaniju Rio Sava Exploration d.o.o., ćerku firmu koja je osnovana za sprovođenje aktivnosti geoloških istraživanja. Već 2004. godine u decembru nov mineral, bogat litijumom i borom pronađen je u dolini reke Jadar u blizini Loznice, u Zapadnoj Srbiji kao rezultat sprovedenih geoloških istraživanja. Za otkriće ovog jedinstvenog minerala zaslužan je tim domaćih i stranih geologa, što je 2006 godine dovelo do registracije potpuno novog minerala nazvanog jadarit, koji je ime dobio po dolini reke u kojoj je pronađen. Srbija je za sada jedino mesto na svetu gde je jadarit pronađen, i od njegovog otkrića sve do sada Rio Sava Exploration d.o.o. je kompanija koja se bavi razvojem projekta u Srbiji. Za više informacija o Projektu „Jadar“ posetitie stranicu O projektu.

Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o.

Grupacija Rio Tinto je u aprilu 2018. godine osnovala Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. kompaniju osnovanu za sprovođenje geoloških istraživanja, kako se ranije registrovana kompanija Rio Sava Exploration bavi isključivo razvojem ležišta „Jadar“. Partnerstvo između Rio Tinta i kompanije Reservoar Minerals je pokrenuto u novembru 2015. godine, a kasnije nastavljeno sa kompanijom Nevsun Resources, koju je 2018. godine kupila kompanija Zijin Mining.

Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. trenutno ima jedan aktivan projekat geoloških istražvanja u Srbiji, koji sprovodi u partnerstvu sa kompanijom Zijin Mining, preko Zijin srpske kompanije Tilva Resources d.o.o. Projekat geoloških istraživanja se odnosi na rano geološko istraživanje ležišta rude bakra, sa preko 4 istražne dozvole na širem području grada Bora u Istočnoj Srbiji. Zijin trenutno upravlja aktivnostima ranih geoloških istraživanja preko svog lokalnog Tilva tima, dok Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. trenutno poseduje udeo od 51% Tilva projekta.

Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. trenutno ne poseduje dozvole za geološka istraživanja u Srbiji, te u skladu sa tim ne sprovodimo aktivnosti na terenu. Međutim, mi razmatramo sve potencijalne pirilike za istraživanje ležišta bakra kako u Srbiji, tako i u širem geografskom regionu.

Ukoliko želite da se dodatno informišete o aktivnostima kompanije Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o. kontaktirajte nas putem elektonske pošte, ili nam upit pošaljite poštom na adresu.

Adresa:
Rio Tinto Exploration Dunav d.o.o.
Bulevar Milutina Milankovića 1i, 5. sprat
11070 Novi Beograd

Elektronska pošta: [email protected]