Otkup zemljišta

Razumemo težinu odluke koju vlasnici zemljišta donose, kao i uloge koju poljoprivreda ima za lokalnu zajednicu. Članovi lokalne zajednice koji se bave poljoprivredom će živeti uz predloženi podzemni rudnik, ukoliko dobijemo sva neophodna odobrenja za njegovu realizaciju. Zato je potrebno da obezbedimo da sve naše buduće komšije i članovi lokalne zajednice osete dobrobiti od razvoja rudnika.

Razvoj Projekta „Jadar“ podrazumeva i kupovinu zemljišta. Važno nam je da program otkupa zemljišta bude sproveden na transparentan, uviđavan i pošten način. Kupovinu zemljišta sprovodimo u skladu sa zakonima Republike Srbije i najboljim praksama u svetu, kao i u skladu sa Standardom učinka 5 Međunarodne finansijske korporacije (Grupe Svetske banke) i našim internim kompanijskim standardima.

Trenutno završavamo procese otkupa zemljišta za koje su pregovori započeti pre nego što je Prostorni plan područja posebne namene za Projekat „Jadar“ stavljen van snage u januaru 2022. godine. Aktivnosti u vezi sa procesom otkupa novog zemljišta se ne sprovode.Otkupa zemljišta sprovodimo sa ciljem da obezbedimo da obe strane ostvare koristi od ovog procesa i da vlasnici zemljišta imaju isti ili bolji kvalitet života i rada u poređenju sa onim pre selidbe. Imamo posvećen tim koji radi na tome, uključujući i veliki broj stručnjaka iz različitih oblasti, kao što su:

 • Sudski procenitelji nepokretnosti;
 • Pružanje pravne podrške vlasnicima zemljišta kojima je potrebna podrška pri rešavanju imovinsko-pravnih pitanja;
 • Konsultanti koji pomažu da razumemo potencijalne socio-ekonomske uticaje otkupa zemljišta, i načine na koje možemo da pomognemo vlasnicima zemljišta.

Naš program otkupa zemljišta se sprovodi kroz dogovorene sporazume sa vlasnicima zemljišta, uz uvažavanje njihove lična i kulturološke vezanost za zemlju i lokalnu zajednicu.

Prilikom kupovine nastojimo da pružimo što više podrške u svakoj fazi procesa svim vlasnicima zemljišta. Vodimo računa da su nadoknade koje nudimo i planovi podrške tokom prelaznog perioda konkurentni i da prate tržišne cene. Svi sporazumi se izrađuju u konsultaciji sa vlasnicima zemljišta, domaćim i međunarodnim stručnjacima.

Način na koji se obračunava naknada za kupovinu zemljišta je detaljno objašnjen u dokumentu Vodič za otkup zemljišta, koji je dostavljen svim zainteresovanim vlasnicima. Ukratko, mi pokrivamo sledeće troškove:

 • vrednosti zamene zemljišta i druge nepokretne imovine po punoj zamenskoj ceni;
 • zamensku vrednost objekata, kao što su stambeni objekti i poljoprivredna infrastruktura, po punoj zamenskoj ceni;
 • dodatnu naknadu za troškove selidbe za vlasnike zemljišta koji treba da se presele;
 • dodatne naknade za vlasnike zemljišta koji se presele u kraćem vremenskom periodu;
 • poreza za prenos nekretnina, troškove transakcija, kao što su naknade za javne beležnike i upis u registre nepokretnosti.

Programi podrške lokalnoj zajednici

Naš fokus je pružanje podrške domaćinstvima koja su obuhvaćena programom otkupa zemljišta. Sarađujemo sa svakim domaćinstvom ponaosob kako bismo kreirali plan obnove za uspostavljanje izvora prihoda koji odgovaraju svakom pojedinačnom domaćinstvu, i kako bismo im pružili podršku tokom čitavog procesa.

Naš program podrške obuhvata

 • Podrška u pronalaženju novog poljoprivrednog zemljišta i nekretnine
 • Pravna podrška
 • Podrška poljoprivrednog razvoja
 • Organizovanje obuka za upravljanje finansijama
 • Organizovanje stručnih programa za razvoj veština radi lakšeg zapošljavanja na tržištu rada
 • Razvoj postojećih i podrška za pokretanje novih biznisa
 • Zakup magacinskog prostora