Projekat „Jadar“

Jedan od najvećih grinfild projekata za eksploataciju litijuma na svetu.

Ukoliko se realizuje, „Jadar“ će proizvoditi litijum-karbonat kvaliteta pogodnog za izradu baterija za električne automobile i baterija za skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Pored toga „Jadar“ bi proizvodio i borate koji se koriste u razvoju opreme za obnovljive izvore energije kao što su solarni paneli i vetroturbine.

Predloženi razvoj projekta obuhvata izgradnju podzemnog rudnika sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, uključujući kamione na električni pogon, kao i fabriku za preradu rude za proizvodnju litijum-karbonata kvaliteta za izradu baterija.

Ukoliko projekat dobije sva potrebna odobrenja i dozvole, u punom obimu proizvodnje. „Jadar“ će godišnje proizvoditi oko 58.000 tona litijum karbonata, 160.000 tona borne kiseline i 255.000 tona natrijum sulfata[1], što će postaviti Rio Tinto među prvih deset proizvođača litijuma na svetu. Prema ovim podacima „Jadar“ bi tokom očekivanog životnog veka rudnika u trajanju od 40 godina proizveo 2,3 miliona tona litijum-karbonata.

Ležište „Jadar“ sadrži visokokvalitetni sastav bora i litijuma, zahvaljujući čemu može da podrži dugoročne proizvodne aktivnosti sa potencijalom da litijumom snabdeva čitav lanac nabavke električnih vozila tokom više decenija. Projekat u Srbiji razvija i njime upravlja Rio Sava Exploration d.o.o. ćerka firma kompanije Rio Tinto, registrovana u Srbiji 2001. godine sa licencom za izvođenje geoloških istraživanja.

[1] Ovaj proizvodni cilj je prethodno naveden za količinu od 55.000 tona litijum- karbonata kvaliteta pogodnog za baterije u okviru objave australijske berze ASX od 10. decembra 2020. godine, a u sklopu objave rudnih rezervi i ažuriranje procene mineralnih resursa za Projekat „Jadar“. Sve materijalne pretpostavke koje podržavaju ove proizvodne ciljeve su i dalje na snazi i nisu se značajno promenile.

Trenutni status projekta

Naša kompanija poštuje odluku Vlade Republike Srbije iz januara 2022. godine da van snage stavi pojedinačna akta za realizaciju Projekta „Jadar“. Kao kompanija koja je preko 20 godina prisutna u lokalnoj zajednici odgovorno održavamo zemljište i objekte koji su u našem vlasništvu, i njima upravljamo u najboljem interesu zajednice i životne sredine. Takođe, ostajemo posvećeni ispunjavanju ugovornih i prethodno preuzetih obaveza prema našim dobavljačima, izvođačima radova i lokalnoj zajednici.

U julu 2021. godine, opredelili smo 2,4 milijarde dolara za realizaciju projekta u Srbiji, pod uslovom da dobije sva neophodna odobrenja, dozvole i licence, uz stalnu saradnju sa lokalnom zajednicom, Vladom Republike Srbije i civilnim sektorom.

Posvećeni smo saradnji sa svim zainteresovanim stranama, uključujući njihovo informisanjeo svim aspektima projekta. Verujemo da je javni dijalog zasnovan na činjenicama neophodan kako bi se razmotrile sve opcije u vezi sa daljim razvojem projekta.

Sarađivali smo sa preko 100 domaćih i međunarodnih stručnjaka i institucija na izradi Studije prethodne izvodljivosti, Studije izvodljivosti i Studijama o proceni uticaja na životnu sredinu. Samo neke od njih su Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ AD, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za javno zdravlje Beograd, kao i mnogi drugi. Svi prikupljeni podaci i analize se propisno čuvaju i podležu reviziji pred nadležnim institucijama u okviru strogo definisanih procedura.

Pregled aktivnosti Projekta „Jadar“

Misija i vizija

„Jadar“ je ležište svetske klase, i naša strategija je da predloženi podzemni rudnik realizujemo na bezbedan i održiv način, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnim zajednicama i svim zainteresovanim stranama. Naš cilj je da razvijemo uspešne industrijsko-proizvodne aktivnosti, i pozicioniramo Srbiju kao evropsko čvorište zelene energije.

Naša strategija

Naša strategija je da Projekat „Jadar“ razvijemo bezbedno i na održiv način, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnim zajednicama i svim zainteresovanim stranama. Naš cilj je da razvijemo uspešne industrijsko-proizvodne aktivnosti i kreiramo dugoročnu dobrobit za Srbiju, lokalnu zajednicu, našu kompaniju i kupce.

Mi slušamo šta naše zainteresovane strane govore, i dajemo sve od sebe da jasno i otvoreno komuniciramo i delimo činjenice o svim dobrim stranama i potencijalnim rizicima, kao i o načinima i rešenjima kako je moguće njima upravljati. Još uvek nemamo sve odgovore, i kroz rad na izradi Studije izvodljivosti i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu mi učimo. Izrađujući studije mi pronalazimo načine kako predložena rešenja možemo da unapredimo.

Bezbednost na prvom mestu

Svesni smo da postoji određena zabrinutost unutar lokalne zajednice o tome kakvi će biti uslovi rada u planiranom podzemnom rudniku. Očuvanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih i zajednice je naš prioritet, i mi posvećeno radimo da stvorimo bezbedno radno okruženje, bez povreda na radu.

Sva predložena rešenja planiramo i projektujemo tako da stvorimo bezbedno radno okruženje sa jasnim merama kontrole i rukovođenja rizicima. Sam rudnik i procesno postrojenje projektovani su u skladu sa propisima Republike Srbije i regulativom EU. Rad u industrijskom postrojenju biće sproveden uz poštovanje standarda i propisa Republike Srbije, kao i u skladu sa procedurama Rio Tinta.

Radićemo na razvoju različitih programa obuke za jedinstvene veštine koje će biti potrebne, koristeći najnovije metode i opremu, uključujući simulatore virtuelne stvarnosti. Svi zaposleni će prethodno proći obuku i sertifikovati se pri pristupu podzemnom rudniku.

Rudnik će koristiti najmodernije metode i najbolju tehnologiju radi zaštite zdravlja i bezbednosti naših podzemnih timova, uključujući:

 • Automatizaciju i daljinsko upravljanje: Daljinsko upravljanje delom podzemne flote kako bi se zaposleni udaljili sa svih rizičnih poslova i opasnosti;
 • Ventilaciju: Dizajn rudnika sa podzemnom eksploatacijom uključuje ventilaciju sa integrisanim sistemom hlađenja i grejanja, kako bi se ublažile promene temperature i osigurala optimalna temperatura za rad. Sistem će održavati maksimalnu temperaturu ispod međunarodne standardne prakse od 27-28ºC maksimalne temperature „mokrog termometra“, jer propisi Republike Srbije zahtevaju strožu i manju radnu temperaturu. Ovo će se pratiti putem mreže senzora za kvalitet vazduha;
 • Električna vozila: Skoro sva vozila koja će se koristiti u rudniku će biti električna. Ovo ne samo što smanjuje emisije ugljen-dioksida, nego i unapređuje kvalitet vazduha u podzemnom radnom okruženju. Druge pogodnosti obuhvataju bezbednost, nižu temperaturu i manje vibracija.

Više od 2 miliona bezbednih radnih sati

Zaključno sa majem 2023. godine, zabeležili smo preko 5 godina bez povreda na radu sa izgubljenim radnim vremenom.

Ključne aktivnosti u razvoju projekta

 • Geološka istraživanja ležišta i testiranje minerala u pilot postrojenju

  Od otkrića ležišta i početka geoloških istraživanja 2004. godine, u licenciranim područjima „Jadar“ i „Korenita“ izvršeno je bušenje više od 400 bušotina različitih prečnika i prikupljeno više od 200 km jezgra za uzorkovanje i analizu. To je, između ostalog, omogućilo i sprovođenje više od 2.000 testova u pilot postrojenju za preradu mineralne sirovine u našem Tehnološkom centru u Bundori, u Melburnu u Australiji. Tokom geoloških istraživanja naš tim je koristio najbolju dostupnu tehnologiju i inovativne metodologije za izradu detaljnog modela rudnog tela, što je omogućilo da projekat napreduje kroz različite faze odobrenja.

 • Studija o prethodnoj izvodljivosti projekta

  Tokom ovo faze razvoja naši domaći i međunarodni stručnjaci iz različitih oblasti procenjivali su tehničku održivost i ekonomsku isplativost projekta. To je ukljlučivalo i rad na kompletiranju studija o poznavanju rudnog tela, testiranje novih metoda iskorišćenosti i prerade minerala, sprovođenje studija o različitim rešenjima i kompromisima za podzemno rudarenje, kao i saradnju sa lokalnim stručnjacima na sprovođenju ekoloških i socio-ekonomskih analiza. Sve ovo je postavilo dobar temelj za efikasan i odgovoran razvoj projekta.

 • Prostorni plan područja posebne namene za razvoj ležišta „Jadar“

  Prostorni planovi područja posebne namene (PPPPN) regulišu planiranje i razvoj projekata i infrastrukture kao što je Projekat „Jadar“, i pridržavaјu se strogih smernica i standarda koji su definisani Zakonom o planiranju i izgradnji Republike Srbije.

  Lokalna zajednica je imala uvid u PPPPN u okviru procesa javnog uvida i radi javne rasprave, što je u skladu sa zakonskom regulativom. Period javnog uvida trajao je mesec dana, od novembra do decembra 2019. godine. Ovo je uključivalo javne prezentacije 11. decembra 2019. godine u Loznici i Brezjaku. Takođe su štampani primerci PPPPN bili dostupni svim zainteresovanim građanima u našim Informativnim centrima u Loznici i Brezjaku.

  Vlada Srbije donela je odluku o stavljanju PPPPN van snage, u januaru 2022. godine, što je onemogućilo dalju realizaciju projekta u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

 • Studija izvodljivosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

  Pre donošenja odluke o obustavi PPPPN, planiran je rad na izradi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za predloženi podzemni rudnik, postrojenje za preradu, kao i za rešenje upravljanja otpadom. Studije o proceni uticaja na životnu sredinu nam pomažu da dobijemo sveobuhvatnu sliku o životnoj sredini pre početka rudarskih aktivnosti, kao i da identifikujemo potencijalne uticaje, uključujući kumulativne uticaje, i mere za njihovo ublažavanje.

  Sarađujemo sa preko 100 stručnjaka u Srbiji, uključujući 40 profesora Univerziteta u Beogradu, kako bismo utvrdili potencijalne uticaje projekta na životnu sredinu, kao i kojim merama je moguće da te uticaje kontrolšemo i ublažimo.

  Naš trenutni fokus je:

  • Unapređenje inženjerskih rešenja, projektovanje i izrada tehničke dokumentacije;
  • Pribavljanje potrebnih dozvola;
  • Završetak Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
  • Sprovođenje programa otkupa zemljišta;
  • Da projekat razvijamo u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnom zajednicom i svim zainteresovanim stranama.
 • Javna rasprava

  Onog trenutka kada Studija izvodljivosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu budu završene, sve Studije o proceni uticaja na životnu sredinu biće dostupne javnosti tokom perioda javnog uvida i rasprave.

 • Početak izgradnje

  Tek nakon dobijanja svih potrebnih dozvola i odobrenja je moguće početi aktivnosti izgradnje.

  Prikaz predloženog kompleksa „Jadar“.

  1. Vodosabirnik voda sa odlagališta otpadnog stenskog materijala
  2. Vodosabirnik atmosferskih voda sa nadzemnog dela rudnika
  3. Odlagalište otpadnog stenskog materijala
  4. Vodosabirnik procesne vode
  5. Postrojenje za prečšćavanje voda
  6. Postrojenje za preradu
  7. Izvozno okno
  8. Ventilaciono okno
  9. Zvučne barijere
  10. Vodosabirnik atmosferskih voda iz zone postrojenja za preradu
  11. Glavni ulaz
  12. Ulaz u oblast rudnika
  13. Ulaz u postrojenje za preradu (severni ulaz)
  14. Postrojenje za sušenje i upravljanje ostatkom iz procesa prerade
  15. Postrojenje za preradu - administrativna zgrada
  16. Administrativna zgrada rudnika
  17. Depo rudničkog materijala
  18. Železnički industrijski kolosek

  Prikaz predloženog kompleksa „Jadar“ nakon zatvaranja.

  1. Postrojenje za prečšćavanje voda

  Konačno rešenje razviće se u skladu sa svim propisima i konsultacijama sa lokalnom zajednicom.

Informativne brošure

Procena ekonomskog uticaja Projekta Jadar

PDF, 1.78MB

Snabdevanje industrija boratima - strateškim mineralnim sirovinama

PDF, 309KB

Izgradnja sigurnih i održivih lanaca snabdevanja litijumom

PDF, 404KB

Održiva eksploatacija litijuma

PDF, 418KB

Prednosti predloženog podzemnog rudnika

PDF, 1MB