Projekat „Jadar“

Jedan od najvećih grinfild projekata za eksploataciju litijuma na svetu.

„Jadar“ će proizvoditi litijum-karbonat kvaliteta pogodnog za izradu baterija za električne automobile i baterija za skladištenje energije iz obnovljivih izvora. Pored toga „Jadar“ će proizvoditi i borate koji se koriste u razvoju opreme za obnovljive izvore energije kao što su solarni paneli i vetroturbine.

Predloženi razvoj projekta obuhvata izgradnju podzemnog rudnika sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, uključujući kamione na električni pogon, kao i fabriku za preradu rude za proizvodnju litijum-karbonata kvaliteta za izradu baterija.

Ukoliko projekat dobije sva potrebna odobrenja i dozvole, u punom obimu proizvodnje. „Jadar“ će godišnje proizvoditi oko 58.000 tona litijum-karbonata, 160.000 tona borne kiseline i 255.000 tona natrijum-sulfata[1], što će postaviti Rio Tinto među prvih deset proizvođača litijuma na svetu. Prema ovim podacima „Jadar“ bi tokom očekivanog životnog veka rudnika u trajanju od 40 godina proizveo 2,3 miliona tona litijum-karbonata.

Ležište „Jadar“ sadrži visokokvalitetni sastav bora i litijuma, zahvaljujući čemu može da podrži dugoročne proizvodne aktivnosti sa potencijalom da litijumom snabdeva čitav lanac nabavke električnih vozila tokom više decenija. Projekat u Srbiji razvija i njime upravlja Rio Sava Exploration d.o.o. ćerka firma kompanije Rio Tinto, registrovana u Srbiji 2001. godine sa licencom za izvođenje geoloških istraživanja.

[1] Ovaj proizvodni cilj je prethodno naveden za količinu od 55.000 tona litijum- karbonata kvaliteta pogodnog za baterije u okviru objave australijske berze ASX od 10. decembra 2020. godine, a u sklopu objave rudnih rezervi i ažuriranje procene mineralnih resursa za Projekat „Jadar“. Sve materijalne pretpostavke koje podržavaju ove proizvodne ciljeve su i dalje na snazi i nisu se značajno promenile.

Trenutni status projekta

U julu 2021. godine, opredelili smo 2,4 milijarde dolara za realizaciju projekta u Srbiji, pod uslovom da dobije sva neophodna odobrenja, dozvole i licence, uz stalnu saradnju sa lokalnom zajednicom, Vladom Republike Srbije i civilnim sektorom.

Naša kompanija poštuje nedavnu odluku Vlade Srbije da poništi Prostorni plan za razvoj ležišta „Jadar“. Kao kompanija koja je 18 godina prisutna u lokalnoj zajednici odgovorno ćemo održavati zemljište i objekte koji su u vlasništvu kompanije, i njima ćemo upravljati u najboljem interesu zajednice i životne sredine. Takođe smo posvećeni ispunjavanju ugovornih obaveza prema našim dobavljačima, izvođačima radova i lokalnoj zajednici.

Ostajemo posvećeni razvoju i unapređenju Projekta „Jadar“, i prepoznajemo da u daljem napredovanju projekta moramo slušati i poštovati stavove svih zainteresovanih strana. Posvećeni smo poštovanju najviših ekoloških standarda, primeni regulative Republike Srbije i standarda Evropske unije, uz potpuno uvažavanje lokalne zajednice i Srbije.

Sarađivali smo sa preko 100 domaćih i međunarodnih stručnjaka i institucija na izradi Studije prethodne izvodljivosti, Studije izvodljivosti i Studijama o proceni uticaja na životnu sredinu. Samo neke od njih su Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ AD, Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ Univerziteta u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za javno zdravlje Beograd, kao i mnogi drugi. Svi prikupljeni podaci i analize se propisno čuvaju i podležu reviziji pred nadležnim institucijama u okviru strogo definisanih procedura.

Pregled aktivnosti Projekta „Jadar“

Misija i vizija

„Jadar“ je ležište svetske klase, i naša strategija je da predloženi podzemni rudnik realizujemo na bezbedan i održiv način, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnim zajednicama i svim zainteresovanim stranama. Naš cilj je da razvijemo uspešne industrijsko-proizvodne aktivnosti, i pozicioniramo Srbiju kao evropsko čvorište zelene energije.

Naša strategija

Naša strategija je da Projekat „Jadar“ razvijemo bezbedno i na održiv način, u saradnji sa Vladom Republike Srbije, lokalnim zajednicama i svim zainteresovanim stranama. Naš cilj je da razvijemo uspešne industrijsko-proizvodne aktivnosti i kreiramo dugoročnu dobrobit za Srbiju, lokalnu zajednicu, našu kompaniju i kupce.

Mi slušamo šta naše zainteresovane strane govore, i dajemo sve od sebe da jasno i otvoreno komuniciramo i delimo činjenice o svim dobrim stranama i potencijalnim rizicima, kao i o načinima i rešenjima kako je moguće njima upravljati. Još uvek nemamo sve odgovore, i kroz rad na izradi Studije izvodljivosti i Studija o proceni uticaja na životnu sredinu mi učimo. Izrađujući studije mi pronalazimo načine kako predložena rešenja možemo da unapredimo.

Bezbednost na prvom mestu

Svesni smo da postoji određena zabrinutost unutar lokalne zajednice o tome kakvi će biti uslovi rada u planiranom podzemnom rudniku. Očuvanje bezbednosti i zdravlja zaposlenih i zajednice je naš prioritet, i mi posvećeno radimo da stvorimo bezbedno radno okruženje, bez povreda na radu.

Sva predložena rešenja planiramo i projektujemo tako da stvorimo bezbedno radno okruženje sa jasnim merama kontrole i rukovođenja rizicima. Sam rudnik i procesno postrojenje projektovani su u skladu sa propisima Republike Srbije i regulativom EU. Rad u industrijskom postrojenju biće sproveden uz poštovanje standarda i propisa Republike Srbije, kao i u skladu sa procedurama Rio Tinta.

Radićemo na razvoju različitih programa obuke za jedinstvene veštine koje će biti potrebne, koristeći najnovije metode i opremu, uključujući simulatore virtuelne stvarnosti. Svi zaposleni će prethodno proći obuku i sertifikovati se pri pristupu podzemnom rudniku.

Rudnik će koristiti najmodernije metode i najbolju tehnologiju radi zaštite zdravlja i bezbednosti naših podzemnih timova, uključujući:

  • Automatizaciju i daljinsko upravljanje: Daljinsko upravljanje delom podzemne flote kako bi se zaposleni udaljili sa svih rizičnih poslova i opasnosti;
  • Ventilaciju: Dizajn rudnika sa podzemnom eksploatacijom uključuje ventilaciju sa integrisanim sistemom hlađenja i grejanja, kako bi se ublažile promene temperature i osigurala optimalna temperatura za rad. Sistem će održavati maksimalnu temperaturu ispod međunarodne standardne prakse od 27-28ºC maksimalne temperature „mokrog termometra“, jer propisi Republike Srbije zahtevaju strožu i manju radnu temperaturu. Ovo će se pratiti putem mreže senzora za kvalitet vazduha;
  • Električna vozila: Skoro sva vozila koja će se koristiti u rudniku će biti električna. Ovo ne samo što smanjuje emisije ugljen-dioksida, nego i unapređuje kvalitet vazduha u podzemnom radnom okruženju. Druge pogodnosti obuhvataju bezbednost, nižu temperaturu i manje vibracija.

Više od milion bezbednih radnih sati

U maju 2021. godine smo proslavili značajan uspeh. Ostvarili smo tri godine bez povrede na radu i izbrojali preko milion bezbednih radnih sati.

Ključne aktivnosti u razvoju projekta

  • Geološka istraživanja ležišta i testiranje minerala u pilot postrojenju
  • Studija o prethodnoj izvodljivosti projekta
  • Prostorni plan područja posebne namene za razvoj ležišta „Jadar“
  • Studija izvodljivosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Javna rasprava
  • Početak izgradnje