Kako ćemo potencijalne uticaje svesti na minimum

Saznajte više o rešenjima koje planiramo da koristimo kako bismo ublažili uticaje na životnu sredinu.

Saznajte kako planiramo da pratimo kvalitet i nivoe podzemnih voda

Šta je pijezometar i kako funkcioniše?

Saznajte kako nameravamo da upravljamo vodnim resursima

Saznajte više kako planiramo da zaštitimo dragocene vodne resurse.

Otkrijte na koji način bismo upotrebljavali sumpornu kiselinu

Saznajte koja je uloga arsena u procesu prerade jadarita

Otkrijte kako smo planirali da upravljamo arsenom.