Poziv na konkurs za stručnu podršku preduzetnicima i poljoprivrednicima

Javni poziv za prijavljivanje na konkurs za dobijanje tehničke i stručne podrške i pomoći za izradu biznis planova, pomoć u pripremi dokumentacije i konkurisanje za bespovratna sredstva i kreditiranje kod srpskih državnih institucija i međunarodnih fondova i donatora

Kompanija Rio Sava Exploration doo je u saradnji sa partnerskom konsultantskom kućom Top Forma doo iz Loznice uspostavila Program za dobijanje dobijanje tehničke i stručne podrške i pomoći za izradu biznis planova, pomoć u pripremi dokumentacije i konkurisanje za kreditiranje i bespovratna sredstva kod srpskih državnih institucija i međunarodnih fondova i donatora.

Cilj Programa je doprinos rastu i razvoju i konkurentnosti preduzetnika, mikro i malih preduzeća i poljoprivrednika na teritoriji grada Loznice i opštine Krupanj.

Model realizacije podrške podrazumeva izradu biznis planova za kvalifikovanog učesnika prilikom apliciranja za dobijanje sredstava kod institucija i fondova, domaćih i inostranih.

Dodatne informacije su dostupne u Info centrima Projekta „Jadar“

Tačno i potpuno popunjen obrazac prijave i prateću dokumentaciju za dodelu kreditnih i bespovratnih sredstava potrebno je dostaviti na email adresu [email protected] ili Info centru:

Informativni Centar Projekta „Jadar“

Gimnazijska 4

15300 Loznica

Srbija

Kako se prijaviti?

Svu potrebnu dokumentaciju za učešće u Programu možete preuzeti ovde.

Poziv je otvoren od 27.05.2024. godine i traje do raspodele sredstava iz Programa, a najkasnije do 30.09.2024. godine.