Upravljanje otpadom

Naš cilj je da se maksimalno smanji količina industrijskog otpada i da se u što većoj meri ponovo upotrebi.

Svesni smo da se upravljanje otpadom mora organizovati tako da lokalna zajednica i životna sredina budu zaštićeni i bezbedni. Zato bismo primenjivali niz mera, u skladu sa standardima Republike Srbije i Evropske Unije.

Najčešća pitanja

  • Koje vrste otpada bi projekat „Jadar“ stvarao?
  • U kom obliku bi se nalazio industrijski otpad?
  • Gde bi se nalazilo odlagalište za otpad?
  • Kako ćete obezbediti da deponija bude bezbedna po životnu sredinu?
  • Da li se suvi otpad može razložiti u dodiru sa padavinama?