Radni nacrti studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Potencijalni razvoj Projekta „Jadar“ zavisi od ishodovanja svih neophodnih dozvola. Ključni, zakonom propisani, korak u tom smislu je završetak izrade, javni uvid i odobrenje studija o proceni uticaja na životnu sredinu. To znači da izgradnja ne može da otpočne ukoliko studije o proceni uticaja na životnu sredinu ne budu izrađene i odobrene od nadležnih državnih institucija.

Projekat „Jadar“ je planiran kao rudarsko-industrijski kompleks koji bi obuhvatio podzemni rudnik, postrojenje za preradu rude i deponiju industrijskog otpada. Zbog toga je planirana izrada:

  • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu podzemnog rudnika;
  • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za preradu rude i
  • Studije o proceni uticaja na životnu sredinu deponije industrijskog otpada.

Svaka od tri planirane studije bi sadržala prikaz ukupnih potencijalnih uticaja Projekta „Jadar“ na životnu sredinu.

Kompanija Rio Sava planirala je da te studije izradi i preda na javni uvid u sklopu redovnog, zakonski utvrđenog postupka. Taj postupak je prekinut usled odluke Vlade Republike Srbije o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju Projekta „Jadar“.

Pre obustave standardne procedure, kompanija je izradila radne nacrte studija o uticaju na životnu sredinu za podzemni rudnik i postrojenje za preradu. Tokom 2022. i 2023. godine otpočet je rad na novim tehničkim rešenjima za upravljanje otpadom i na osnovu toga je izrađen i radni nacrt Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za deponiju otpada.

Odlučili smo da u svrhu podrške javnom dijalogu o potencijalnim uticajima Projekta „Jadar“ na životnu sredinu javno objavimo radne nacrte studija u postojećem obliku. Radni nacrti studija zasnivaju se na istorijskim podacima i bilo bi potrebno da budu ažurirani pre podnošenja u redovnom postupku. Postojeći radni nacrti studija omogućavaju uvid u potencijalne uticaje projekta na životnu sredinu i predložene mere za njihovo otklanjanje ili ublažavanje. Objavljivanjem radnih nacrta studija ne želimo da zaobiđemo postupak definisan zakonom. Naš cilj je da na transparentan i odgovoran način javnosti prikažemo naučne podatke koji bi omogućili da diskusija o potencijalnim uticajima Projekta „Jadar“ na životnu sredinu bude zasnovana na činjenicama. Ukoliko bi realizacija Projekta potencijalno bila nastavljena, radni nacrti studija bili bi dopunjeni i predati u redovnoj regulatornoj proceduri. Želimo produktivan dijalog koji može da nam omogući da od zainteresovanih strana dobijemo povratne informacije na osnovu kojih bismo dodatno poboljšali našu sposobnost da sprečimo ili umanjimo bilo kakve negativne i povećamo sve pozitivne uticaje.

Komentare i sugestije možete poslati i korišćenjem obrasca na dnu ove internet stranice.

Radni nacrti Studija o proceni uticaja na životnu sredinu

Najvažnije informacije o SPUŽS – Podzemni rudnik

PDF, 770KB

Radni nacrt Studije o proceni uticaja podzemne eksploatacije rude jadarita (podzemnog rudnika) na životnu sredinu

PDF, 289MB

Najvažnije informacije o SPUŽS – Postrojenje za preradu

PDF, 958KB

Radni nacrt Studije o proceni uticaja postrojenja za preradu rude na životnu sredinu

PDF, 132MB

Najvažnije informacije o SPUŽS – Deponija industrijskog otpada

PDF, 1.02MB

Radni nacrt Studije o proceni uticaja deponije industrijskog otpada na životnu sredinu

PDF, 152MB

Često postavljana pitanja i odgovori o studijama

 

Komentari i sugestije

Izaberite dokumente na koje se odnosi vaš komentar (opciono polje)

Ostalo 150 karaktera.