Obaveštenje za javnost


09. maj 2022

Rio Sava Exploration d.o.o., Beograd, će u periodu od 9. do 13. maja 2022. godine vršiti rekultivaciju lokacije u Nedeljičkom polju, na kojoj su rađena hidrogeološka istraživanja za potrebe utvrđivanja hidrogeoloških karakteristika stena na području „Jadar“.

Sva istraživanja i analize su urađene u skladu sa regulativom i projektnom dokumentacijom, prema kojoj se vrši i rekultivacija na predmetnoj parceli koja je u privatnom vlasništvu, sa čijim vlasnikom kompanija ima potpisan Ugovor. Planira se da posao na rekultivaciji traje pet dana, a svi mašinski radovi se obavljaju isključivo na predmetnoj lokaciji u Nedeljičkom polju, dok će se kamionski transport kamenog agregata odvijati na relaciji Nedeljičko polje – Karlagan glavnim putevima.