Obaveštenje za javnost


29. april 2022

Na osnovu navodnih aktivnosti na koje su nam ukazali meštani, da su pojedini zakupci na parcelama koje su u vlasništvu naše kompanije posadili određene neodobrene sorte, obaveštavamo vas da će Rio Sava Exploration d.o.o. u narednom periodu izvršiti proveru stanja na predmetnim parcelama, kako bi se utvrdilo da li se zemljište koristi u skladu sa potpisanim Ugovorom o zakupu koji obavezuje Zakupca da upotrebljava zemljište u skladu relevantnim zakonskim odredbama. Rio Sava Exploration d.o.o. Beograd zahvaljuje meštanima na angažovanju i poziva sve zainteresovane strane da i ubuduće ukažu na sve potencijalne situacije koje zajedno možemo sprečiti ili unaprediti.