Rekultivacija na lokaciji Polje, potes Prekaja


15. april 2022

Rio Sava Exploration d.o.o., Beograd će vršiti rekultivaciju geoloških bušotina na parcelama u privatnom vlasništvu, i to na lokaciji Polje, potes Prekaja u periodu od 15.04.2022. godine do 21.04.2022.godine. Sva istraživanja i analize na pomenutoj lokaciji su sprovođene u skladu sa regulativom i projektnom dokumentacijom, prema kojoj se vrši i reklutivacija na predmetnim parcelama koje su u privatnom vlasništvu, sa čijim vlasnicima kompanija ima potpisan Ugovor.