Rekultivacija na području Lipničkog Šora


12. april 2022

Najava rekultivacije na lokaciji gde su vršena hidrogeološka istraživanja u periodu januar - avgust 2021. godine za potrebe vodosnabdevanja Projekta „Jadar“

Rio Sava Exploration d.o.o., Beograd, će u periodu od utorka 12. aprila do subote 16. aprila 2022. godine vršiti rekultivaciju poslednje lokacije na kojoj su na području Lipiničkog Šora, u periodu od januara do avgusta 2021. godine, vršena hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja Projekta „Jadar“.

Sva istraživanja i analize su sprovođene u skladu sa regulativom i projektnom dokumentacijom, prema kojoj se vrši i reklutivacija na predmetnoj parceli koja je u privatnom vlasništvu, sa čijim vlasnikom kompanija ima potpisan Ugovor. Planira se da posao na rekultivaciji traje pet dana, a svi mašinski radovi se obavljaju isključivo na predmetnoj lokaciji u Lipničkom Šoru, dok će se kamionski transport kamenog agregata odvijati na relaciji Lipnički Šor-Karlagan glavnim magistralnim putevima.