Rio Tinto investira u litijumski projekat „Rinkon“


21. decembar 2021

London, 21. decembar 2021. godine - Rio Tinto je zaključio obavezujući ugovor o preuzimanju projekta litijuma „Rinkon“[1] u Argentini od kompanije Rincon Mining, koja je u vlasništvu privatnih fondova kojima upravlja Sentient Ekuiti Partners, za 825 miliona dolara.

Ova akvizicija pokazuje posvećenost kompanije Rio Tinto da razvije poslovanje u oblasti materijala za baterije i ojača svoj portfolio koji može odgovoriti na globalnu energetsku tranziciju.

„Rinkon“ je veliki, projekat litijuma iz slanih voda u razvoju, koji se nalazi u srcu litijumskog trougla u argentinskoj provinciji Salta, koja je postala središte grinfild projekata. Projekat je dugovečan, fleksibilan resurs koji može da proizvodi litijum-karbonat kvaliteta pogodnog za izradu baterija. Pored toga, ima potencijal da posluje sa jednim od najnižih ugljeničnih otisaka u industriji, što može doprineti ostvarenju Rio Tintove posvećenosti o dekarbonizaciji svog portfolija.

Izvršni direktor Rio Tinta Jakob Stausholm, izjavio je „Ova akvizicija je u potpunosti usklađena sa našom strategijom da prioritet damo ulaganjima u proizvode koji podržavaju dekarbonizaciju i da nastavimo da obezbeđujemo povrat ulaganja akcionarima. Projekat „Rinkon“ ima potencijal da isporuči značajnu, novu ponudu litijum-karbonata za baterije, čime bi se odgovorilo na rastuću potražnju izazvanu globalnom energetskom tranzicijom. Očekuje se da će to biti dugoročno i ekonomičano poslovanje koje će doprineti daljem osnaživanju našeg portfolija materijala za baterije, zajedno sa našim postojećim litijumskim projektima u SAD, Evropi i Južnoj Americi.

Kada preuzimanje bude završeno, Rio Tinto će za projekat „Rinkon“ sprovesti svoje studije kako bi se potvrdio resurs i objavila procena resursa u skladu sa australijskim kodeksom za izveštavanje o rezultatima istraživanja, mineralnim resursima i rezervama rude, 2012 (JORC kod). Radiće se i na utvrđivanju razvojne strategije i vremenskog okvira, ažuriranju postojećih dozvola za procenu uticaja na životnu sredinu, kako bi se omogućio razvoj i proizvodnja i nastavila postojeća saradnja sa lokalnim zajednicama, pokrajinom Salta i Vladom Argentine. Ovaj proces konsultacija će obezbediti da izgradimo postrojenje svetske klase u provinciji Salta.

Tehnologija direktne ekstrakcije litijuma predložena za projekat ima potencijal da maksimalno iskoristi potencijal litijuma u poređenju sa solarnim bazenima za isparavanje. Na lokaciji trenutno radi pilot postrojenje i dalji rad će biti sa fokusom na nastavak optimizacije procesa i iskorišćenja resursa.

Osnove tržišta za litijum - karbonat kvaliteta pogodnog za proizvodnju baterija su jake, sa prognozama da će potražnja za litijumom rasti 25-35% godišnje u narednoj deceniji, sa predviđenim deficitom proizvoda da zadovolji potražnju koji se očekuje od druge polovine te decenije.

Projekat trenutno sprovodi argentinska filijala australijske kompanije, a konačno sprovođenje transakcije je uslovljeno odobrenjem Australijskog odbora za pregled stranih ulaganja (FIRB). U zavisnosti od odobrenja FIRB-a, očekuje se da će transakcija biti konačno sprovedena u prvoj polovini 2022.


[1] Rio Tinto je ugovorio kupovinu društva Rincon Mining Pti Limited, www.rinconmining.com, koje je vlasnik i sprovodi projekat Salar del Rincon u Argentini i Lithium Ektraction Technologies Pti (Australija) koje je vlasnik određene intelektualne svojine koja se može primeniti u vezi sa projektima proizvodnje litijuma.