Rio Tinto u realizaciji projekta „Јаdаr“ nastavlja da se vodi zakonskim okvirima


16. decembar 2021

Tokom dve decenije poslovanja u Republici Srbiji i rada na projektu geoloških istraživanja i razvoja ležišta litijuma i bora „Jadar“, preduzeće Rio Sava Exploration posluje u skladu sa zakonima i najvišim profesionalnim standardima, u saradnji sa naučnim i stručnim krugovima, lokalnom samoupravom i Vladom Republike Srbije u cilju pokretanja najveće rudarske investicije u ovom delu sveta.

Veoma nam je stalo do podrške lokalne samouprave u Loznici, a podrazumeva se da je za razvoj projekta „Jadar“ potrebna njegova potpuna usklađenost sa procedurama propisanim na lokalnom i republičkom nivou, uključujući i one koje se odnose na prostorni plan. Uvereni smo da samo kroz dijalog u kome će se argumentima i činjenicama raspravljati o Projektu „Jadar“ može doći do razumevanja svih zainteresovanih strana o stvarnim i dugoročnim koristima koje Jadar može doneti našem narodu, lokalnoj zajednici i privredi Srbije, kao i o rizicima i planu kojim će se obezbediti sigurnost projekta i bezbedan život građana uz punu zaštitu životne sredine.

Planiranje i aktivnosti na projektu Jadar su se do sada odvijali u skladu sa Zakonima Republike Srbije i, kao što smo više puta pomenuli, tako ćemo i nastaviti da realizujemo ovaj projekat. Razumemo interesovanje građana za sve što se dešava u vezi sa projektom i nastavićemo da pružamo informacije o svim aspektima projekta za koje smo nadležni i u kojima učestvujemo. Nastavljamo da se vodimo zakonskim okvirima u kojima se odvija realizacija projekata u Republici Srbiji.