Rio Tinto - Studija ekonomskog uticaja projekta „Jadar“


29. oktobar 2021

Potencijalni doprinos Projekta „Jadar“ BDP-u Srbije na godišnjem nivou jednak je 1,2% aktuelnog BDP-a, a sa svim indirektnim efektima 2,9%.

Projekat „Jadar“ će doprineti BDP-u Srbije: očekuje se da „Jadar” kreira direktnu bruto dodatnu vrednost koja je na godišnjem nivou jednaka 1,2% aktuelnog BDP-a, dok je taj iznos kada se u obzir uzmu direktni, indirektni i indukovani efekti projekta 2,9%, zaključak je Studije ekonomskog uticaja Projekta „Jadar” kompanije Rio Tinto, koju je pripremila konsultantska kompanija Peterhof Consulting d.o.o. i predstavila je u Privrednoj komori Srbije.

Projekat „Jadar“, nakon dobijanja svih neophodnih odobrenja i dozvola, proizvodiće litijum karbonat kvaliteta pogodnog za izradu baterija, materijal od ključne važnosti za proizvodnju baterija za električna vozila i skladištenje obnovljive energije. Takođe, Jadar će proizvoditi i borate koji se koriste za solarne panele i vetroturbine.

Prof. dr Dragan Lončar iz kompanije Peterhof Consulting istako je: „Suština studije ekonomskog uticaja Projekta „Jadar“ je bila da aproksimiramo moguće ekonomske efekte projekta na bruto domaći proizvod, zaposlenost, izvoz, investicije, poreske prihode i prihode domaćih dobavljača u lancu vrednosti. Koristili smo kompanijske interne podatke i pretpostavke i javno dostupne izvore i primenili Leontijev input-output metodologiju koja je standard u aproksimiranju ekonomskih efekata projekata i kompanija. Zaključili smo da su mogući efekti višestruki. Pored doprinosa bruto dodatoj vrednosti u iznosu od 1,5 milijardi dolara godišnje, „Jadar” planira direktno zapošljavanje 1.170 radnika. Dodatno bi projekat mogao da podrži 3.950 radnih mesta u povezanim sektorima. Ukupna planirana investicija kompanije od 2,4 milijarde dolara, činila bi „Jadar” najvećom stranom direktnom investicijom u Srbiji ikada. Očekivani poreski prihod države i lokalne samouprave je procenjen na 133 miliona dolara godišnje.”

Kompanija Rio Tinto posvećena je razvoju lokalne privrede, kako bi osnažila domaće kompanije da konkurentno dočekaju aktivnosti projekta u narednim decenijama. Planirano je da više od dve trećine (70%) svog snabdevanja u okviru projekta „Jadar“ bude iz Srbije, uključujući 2,6 milijardi američkih dolara vrednosti sirovih materijala tokom trajanja projekta. Mnogi dobavljači iz Srbije biće uključeni u izgradnju rudnika, dok će u dužem vremenskom periodu projekat stimulisati nove poslovne aktivnosti širom zemlje, uključujući Loznicu i druge manje razvijene opštine. Rio Tinto radi i na identifikovanju poslovnih prilika u procesu prerade (tzv. downstream) za proizvode u okviru projekta „Jadar“, sa ciljem da omogući razvoj novih grana industrije u Srbiji. „Jadar” će otvoriti nove globalne prilike za Srbiju u automobilskoj industriji, elektronici, medicini i zelenim tehnologijama.

Generalni direktor kompanije Rio Sava Vesna Prodanović objašnjava: „Projekat ima značajan ekonomski potencijal, ali je „Jadar” važan i kao deo šire vizije i isprepletanih ekonomskih i ekoloških ciljeva kojima teži planeta. Litijum Projekta „Jadar“ biće najveći izvor zaliha litijuma u Evropi u narednih najmanje 15 godina. Biće i značajna podrška u prelasku cele Evrope na ekonomiju sa niskim udelom ugljenika i omogućiće izvanredne prilike stanovništvu Srbije da budu predvodnici novih rešenja u borbi sa klimatskim promenama. Na Projektu „Jadar“ posvećeni smo ispunjenju najviših standarda i izgradnji održive budućnosti u zajednicama u kojima poslujemo, blisko sarađujući sa svim zainteresovanim stranama. Svesni smo da je u i narednim fazama našeg projekta neophodno da saslušamo i poštujemo mišljenja svih zainteresovanih strana.“

Naredni koraci u okviru projekta su ishodovanje dozvole za eksplataciono polje i dobijanje regulatornih saglasnosti. Ta odobrenja uključuju odobrenje studija o proceni uticaja na životnu sredinu (EIA) koje će biti dostupne svim građanima i predmet javne rasprave. Studija o proceni uticaja na životnu sredinu preduslov je za izdavanje građevinske dozvole, a planirani početak građevinskih radova očekuje se krajem 2022. godine.