Rio Tinto: Razumemo zabrinutost, pozivamo građane da se informišu o činjenicama


11. septembar 2021

Rio Tinto ima razumevanja za zabrinutost koju građani Srbije iskazuju u pogledu zaštite životne sredine; prepoznajemo značaj da se obezbedi dugoročno poštovanje zakona i standarda koji moraju da važe za sve, i danas i ubuduće.

Briga za životnu sredinu, resurse i zdravlje, slika su ne samo Srbije, već čitavog razvijenog sveta. Pojačani građanski aktivizam, sve veća ulaganja korporacija u održivost i nastojanje vlada mnogih država da realizuju zelenu agendu, samo su potvrda da je čistija budućnost prioritet svih.

Projekat Jadar je razvojna šansa Srbije i prilika da Srbija bude predvodnik zelene tranzicije u Evropi. Zalaganje za smanjenje karbonskog otiska nije moguće bez proizvoda projekta Jadar. Litijum ima primenu u proizvodnji baterija za električna vozila i baterija za skladištenje obnovljivih izvora energije, dok su borati važan činilac vetroturbina i solarnih rešenja.

Svesni smo da su neka pitanja građana u vezi sa uticajem projekta Jadar na životnu sredinu delom posledica faze u kojoj se projekat trenutno nalazi, kao i da su proizvod snažne kampanje dezinformacija, koja je već izvesno vreme prisutna u javnosti.

Pozivamo građane da se pre donošenja zaključaka o projektu informišu o činjenicama u vezi sa tehnologijom i predviđenim merama prevencije i mitigacije. Sve informacije dostupne su na našem sajtu https://riotintoserbia.com/.

Svesni smo da je važno da u svim fazama našeg projekta slušamo i poštujemo stavove svih zainteresovanih strana. Posvećeni smo poštovanju najviših ekoloških standarda i izgradnji održive budućnosti za zajednice u kojima poslujemo, blisko sarađujući sa svim zainteresovanim stranama. Projekat Jadar koji želimo da realizujemo u Srbiji u ovom pogledu neće biti izuzetak. Pripremamo ga tako da ispuni ne samo zakone Republike Srbije, već se od samog početka usklađuje i sa najvišim i najstrožijim evropskim standardima i regulativama EU, jer očekujemo da će u toku predviđenog životnog veka rudnika Srbija postati deo EU.

Samo u zaštitu životne sredine planiramo da uložimo preko 100 miliona dolara, što će omogućiti da primenimo najbolju praksu upravljanja prirodnim resursima i maksimalno smanjimo naš uticaj na okolinu. U postrojenje za preradu vode uložićemo blizu 40 miliona dolara, a voda koja će biti ispuštana biće istog ili boljeg kvalieta od vode reke Jadar, što je u skladu sa zakonom o očuvanju vodotokova. Takođe, posvećeno radimo na razvoju i ostalih rešenja. Rešenje koje smo razvili podrazumeva suvi otpad umesto tečnog, što je neuporedivo bolje rešenje sa aspekta zaštite životne sredine. Nastavljamo i sa razvojem rešenja za ponovnu upotrebu otpada u poljoprivredi i građevinskoj industriji, tzv. “zero waste solution”.

Podsećamo i da kompanija Rio Sava Exploration kontinuirano održava otvorene online sastanke na kojima naši eksperti odgovaraju na sva pitanja građana, nevladinih i građanskih pokreta.

Kompanija Rio Tinto nije samo dugoročni menadžer prirodnih resursa, već je istinski član zajednice koji sa svojim porodicama i decom živi na istoj toj zemlji. Zato nam je važno da za buduća pokolenja ostavimo zdrave temelje za život, ali i za prosperitet i rast ekonomije.

U narednom periodu objavićemo prvu od predviđenih studija o proceni uticaja na životnu sredinu, koja će obuhvatiti sve potencijalne uticaje projekta na okolinu, uključujući vodu, buku, kvalitet vazduha, biodiverzitet i kulturno nasleđe. Nakon objavljivanja, sve studije će biti dostupne široj javnosti, na uvid i javnu raspravu.