Četvrti sastanak Rio Tinta i predstavnika NVO sektora i šire javnosti


26. avgust 2021

Prerada rude Jadarita biće primer najbolje svetske prakse u rudarstvu.

Rio Sava Exploration, ćerka firma kompanije Rio Tinto koja razvija Projekat „Jadar“, održala je četvrti po redu Otvoreni sastanak sa predstavnicima NVO sektora i šire javnosti u cilju nastavka dijaloga sa zainteresovanim stranama i predstavljanja svih detalja projekta, posebno onih koji izazivaju zabrinutost kod građana.

Nakon sastanaka održanih u aprilu, junu i julu sa više od 200 učesnika, predstavnici kompanije Rio Sava su na četvrtom skupu - zajedno sa ekspertima naučnih institucija uključenih u projekat, detaljno predstavili tehnologiju prerade ruda u okviru kompanije Rio Tinto, tehnologiju prerade jadarita na projektu Jadar, ali i lanac dodatnih vrednosti projekta u pogledu finalnog proizvoda i benefita za Srbiju.

Otvorenom sastanku na temu prerade rude prisustvovalo je preko 70 učesnika šire javnosti i oni su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima kompanije Rio Sava dobiju odgovore na sva pitanja u vezi sa Projektom „Jadar“.

„Metoda prerade rude jadarita rezultat je višegodišnjeg rada naše kompanije i ona će se odvijati u modernom postrojenju, sa inovativnom i održivom procesnom tehnologijom, koja je ekološki prihvatljiva i značajno naprednija od ranije korišćenih. Planirano je da projekat Jadar bude primer najbolje tehnologije za preradu rude koja ispunjava tri, za nas najvažnija principa: da bude tehnološki održiva, ekološki prihvatljiva i ekonomski isplativa“, istakla je Vesna Prodanović, direktorka Rio Sava Exploration.

„Projekat Jadar predstavlja integrisani proces unutar koga se celokupna prerada obavlja na jednom mestu što je ekonomski i ekološki najisplativije. Time Rio Tinto zadržava vrednosni lanac u Srbiji, proizvodeći ovde finalni proizvod kome nije potrebna dalja prerada. Projekat Jadar na taj način obezbeđuje konkurentnost ovog proizvoda na svetskom tržištu i mapiranje Srbije kao ključne u procesu tranzicije ka zelenim izvorima energije,“ zaključila je Vesna Prodanović.

Projekat „Jadar“, kao jedna od vodećih grinfild investicija u Srbiji razumljivo izaziva veliku pažnju javnosti, nevladinih organizacija i posebno lokalnog stanovništva. Serije otvorenih sastanaka važan su segment otvorenog dijaloga i saradnje na bazi tačnih, relevantnih i transparentnih informacija. Rio Sava će i u budućnosti nastaviti da aktivno sluša potrebe svih zainteresovanih strana u vezi sa razvojem Projekta „Jadar“, čemu u prilog govori i činjenica da je sledeći Otvoreni sastanak zakazan već za septembar.