Želimo svet sa niskim nivoom ugljenika? Otkrivamo pet stvari bez kojih to neće biti moguće


22. jul 2021

Vetar, sunce i voda – šta je još potrebno za proizvodnju obnovljive energije?
Svaka od pomenutih tehnologija čiste energije zahteva velike količine minerala i metala kako bi funkcionisala.

Pet minerala i metala koje ćemo viđati mnogo češće:

Bakar

Bakar je najbolji neplemeniti provodnik toplote i električne energije na planeti. Nalazi se u svemu, od električnih instalacija u vašoj kući do obnovljivih izvora energije poput vetrogeneratora. Bakar predstavlja neizostavan deo održivije budućnosti. Njegova upotreba je široko rasprostranjena i u elektrifikaciji transporta: električna vozila koriste oko četiri do šest puta više bakra nego tradicionalni automobili sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem.

Litijum

Od električnih automobila do energetskih mreža, u niskougljeničnoj budućnosti biće nam neophodno sve više baterija koje su sve veće. To znači da će biti potrebne ozbiljne količine minerala poput litijuma, ključnog elementa u tehnologiji baterija. Očekuje se da ćemo se suočiti sa sve većom potražnjom za ovim mineralom u narednim decenijama. Ležište Jadar, koje se nalazi u Loznici, sadrži jedinstveni mineral jadarit i ima potencijal za proizvodnju litijum-karbonata kvaliteta pogodnog za proizvodnju baterija. Litijum je vitalna komponenta za čiste tehnologije i igraće ključnu ulogu u prelasku na ekonomiju sa niskim udelom ugljenika.

Aluminijum

Aluminijum je lagan i čvrst - savršen za upotrebu u energetski efikasnom transportu. Vozila sačinjena pretežno od aluminijuma generišu do 17% niže emisije ugljen-dioksida tokom svog životnog ciklusa, u poređenju sa osnovnim modelima. Aluminijum je poznat i kao jedan od energetski najefikasnijih i najodrživijih građevinskih materijala. Otporan je na koroziju i dugotrajan je, a aluminijumski građevinski proizvodi uglavnom sadrže od 50% do 85% recikliranog metala. Njegova blaga svojstva refleksije i izolacije takođe mogu da doprinesu energetskoj efikasnosti.

Borati

Borati se koriste u mnogim stvarima, od ekrana pametnih telefona i računara, do poljoprivrednih đubriva koja pomažu u ishrani rastuće svetske populacije. Takođe su ključni materijal u izolaciji zgrada, koji zimi održava toplotu, a leti hladi - pomažući vam da smanjite potrošnju električne energije. Materijal je koji je neophodan za obnovljive izvore energije - za projekte na energiju vetra, kao i za solarne projekte.

Komercijalno isplative količine ovog retkog minerala pronađene su na malo mesta u svetu. Jedno je u pustinji Mojave u Kaliforniji, gde je pre više od 135 godina kompanija Rio Tinto počela sa njegovom eksploatacijom. Danas, borati iz kalifornijske pustinje Mojave, obezbeđuju približno 30% globalne potražnje za rafiniranim boratima. Rio Tintov projekat Jadar će pored litijum-karbonata proizvoditi i bornu kiselinu u prahu, koja je ključna sirovina za proizvodnju stakla najvišeg kvaliteta i veštačkog đubriva.

Titanijum

Poslovanje sa titan-dioksidom obuhvata rad na razvoju jeftinog metalnog praha za 3D štampu, koji koristi vazduhoplovna industrija, što umanjuje potrebu za livenjem metala i smanjuje potrošnju energije i otpada.

U izuzetno hladnim okruženjima, poput svemira, ili u izuzetno toplim, poput avionskog motora, titanijum je jedini adekvatan metal – zbog velike čvrstoće i male težine. Iz istog razloga koristi se za zamene kukova i kolena, kao i za vrhunski nakit, pa čak i palice za golf.

Šta je klimatski pametno rudarstvo?

Kompanija Rio Tinto jedna je od prvih koja se pridružila Inicijativi klimatski pametnog rudarstva Svetske banke. Klimatski pametno rudarstvo podržava održivo rudarstvo i preradu minerala i metala potrebnih za proizvodnju čiste energije, istovremeno smanjujući uticaj na životnu sredinu i klimu. Rio Tinto je smanjio intenzitet emisija za skoro 30% od 2008. godine, a 71% električne energije koja se koristi u kompaniji potiče iz obnovljivih izvora energije sa niskim ugljenikom. Takođe, jedina je velika rudarska kompanija koja ima portfolio bez fosilnih goriva. Još jedan cilj koji je kompanija sebi postavila jeste da do 2050. godine dekarbonizuje svoje poslovanje.