Infrastruktura za potrebe Projekta „Jadar“ biće realizovana u skladu sa usvojenim Prostornim planom područja posebne namene


19. jul 2021

Povodom ponovljenih netačnih tvrdnji predstavnika Narodne stranke o različitim aspektima Projekta „Jadar“, a u interesu istinitog informisanja javnosti, kompanija Rio Tinto saopštava da je netačno da se za potrebe Projekta „Jadar“ gradi „tajni gasovod“ od Beograda do Loznice, kao što je netačno i da je Zakon o vodama promenjen zbog gradnje „cevovoda koji će dopremati vodu od Drine do rudnika“.

Projekat Jadar nalazi se u fazi studije izvodljivosti i realizuje se u potpunosti u skladu sa usvojenim „Prostronim planom područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita“, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 26/2020 i kao takav dostupan javnosti. Prostornim planom definisane su trase infrastrukturnih sistema, uključujući trase gasovoda i dopremanja tehničke vode.

Za potrebe snabdevanja kompleksa tehničkom vodom u toku su hidrogeološka istraživanja koja se izvode na osnovu dozvole za istraživanja ishodovane od strane Ministarstva rudarstva i energetike. Cevovod tehničke vode će se graditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, i to u okviru infrastrukturnog koridora, a ne na vodnom zemljištu, i kao takav nema nikakve veze sa Zakonom o vodama.

Prostronim planom je predviđeno priključenja kompleksa Jadar na magistralni gasovod, te se planira izgradnja bočnog priključnog čeličnog gasovoda pristika do 50 bara. Trasa tog priključnog gasovoda je planirana kao podzemna, i u dužini je oko 8.6 km. Trasa gasovoda postavljena je uz koridor planirane železničke pruge Valjevo Loznica, na delu od Loznice do lokacije gde je predviđena izgradnja kompleksa Jadar.

Na kraju je važno istaći da se projekat Jadar nalazi na sredini Studije izvodljivosti (reč je o fazi projekta, a ne o dokumentu kao što naziv ukazuje) koja podrazumeva izradu detaljne tehničke dokumentacije za rudnik, industrijsko postrojenje za preradu i deponiju za odlaganje industrijskog otpada, kao i izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja će biti predmet javnog uvida i javne rasprave. Tek nakon odobrenja ove studije projekat može da ide dalje ka realizaciji, odnosno pribavljanju ostalih dozvola neophodnih za izgradnju rudarskih objekata i izvođenje rudarskih radova.