Reakcija kompanije Rio Tinto: Obojena voda u Gornjim Nedeljicama nema veze sa Rio Tintom


13. jul 2021

Povodom informacija o navodnoj obojenosti crvenom bojom bare (jezera) u mestu Gornje Nedeljice, o čemu su danas izvestili N1 i nekoliko drugih medija, te navoda da je razlog za to “početak iskopavanja od strane Rio Sava Exploration”, ovim putem obaveštavamo javnost da se bara (jezero) nalazi na privatnoj parceli na koju kompanija ne polaže prava niti vrši nikakva ispitivanja. RSE poziva vlasnika parcele na kojoj se nalazi pomenuta bara (jezero) da bez odlaganja o ovoj pojavi obavesti nadležne inspekcijske organe, kako bi se utvrdio sastav i poreklo izlivene crvene vode. RSE je takođe veoma zainteresovan da od nadležnih i stručnih organa sazna uzrok ove neobične pojave.

U periodu od 2007. do 2018. u radijusu od oko 200 metara postojalo je 15 istražnih bušotina koje su služile za utvrđivanje položaja rudnog tela u ležištu Jadar. Nijedna od tih 15 bušotina nije izvedena kao hidrogeološka, bušotine su zacementirane od dna do površine terena, i u njima i oko njih nema i ne može biti nikakve podzemne vode koja bilo gde cirkuliše. Imajući u vidu ove činjenice, apsolutno je nemoguće da su ove bušotine uzrok nakupljanja vode, ni njene obojenosti crvenom bojom.

Projekat Jadar se nalazi u fazi studije izvodljivosti, i tek nakon ishodovanja svih dozvola može da počne sa izgradnjom rudnika i svih pratećih kapaciteta. Dakle, ne može biti reči da je Rio Tinto „počeo sa iskopavanjem“ jer nas od tog trenutka deli minimum 5 godina.