Rio Sava Exploration poziva sva zainteresovana udruženja i građane da učestvuju na trećem Otvorenom sastanku"/>

Rio Sava Exploration poziva sva zainteresovana udruženja i građane da učestvuju na trećem Otvorenom sastanku


08. jul 2021

Posvećeni pitanjima zajednice i transparentnom dijalogu

Konstruktivan dijalog i sugestije zasnovane na argumentima od velikog su značaja za razvoj Projekta „Jadar“

Od samog početka Projekta „Jadar“, posvećeni smo tome da javnosti približimo sve aspekte projekta. Za Rio Sava Exploration, transparentnost, informacije i kontinuirani dijalog su od ključnog značaja. Poštujemo lokalnu zajednicu i ozbiljno shvatamo sve nedoumice koje imaju. Neprekidno težimo ka produbljivanju i jačanju dijaloga sa svim zainteresovanim stranama, pre svih sa lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama i udruženjima građana. Kao podršku tim nastojanjima, pokrenuli smo seriju otvorenih sastanaka, koji su dobra prilika da čujemo mišljenje javnosti i da predstavimo projekat Jadar na tačan, relevantan i naučno-zasnovan način.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane organizacije i pojedince da učestvuju na trećem Otvorenom sastanku, u utorak 13. jula. Diskusija će biti o upravljanju otpadom, trenutnom dizajnu, planovima unapređenja i merama prevencije.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, sastanak će biti održan online, putem Zoom platforme. Na ovom linku možete se prijaviti za učešće, najkasnije do 12. jula, do 9 sati.

Smatramo da je naša dužnost da odgovorimo na sva pitanja u vezi sa razvojem projekta, uključujući i ona koja su pokrenula najviše zabrinutosti. Prethodna dva otvorena sastanka bila su na temu statusa projekta i upravljanja vodama. Ohrabruje činjenica da su sastanci imali sjajan odziv, sa više od 150 učesnika.

Imajući u vidu da je projekat Jadar jedna od najvećih grinfild investicija u zemlji, svesni smo da složenost i veličina Projekta „Jadar“ izazivaju pažnju i otvaraju pitanja o budućnosti lokalne zajednice, zaštiti životne sredine i ekonomskim benefitima. Zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena su srž poslovne strategije kompanije Rio Tinto. U skladu sa tim, upravljanje otpadom je razvijeno tako da se ispune ciljevi održivosti na koje smo se obavezali.

Verujemo da projekat Jadar ima značajan potencijal za Srbiju, od direktnih ekonomskih benefita, transfera znanja, do pozicioniranja Srbije kao poželjnije investicione destinacije. Litijum koji će se proizvoditi u Jadru je ključan materijal, neophodan za uspešan prelazak na zelenu ekonomiju. Zajedno možemo biti lideri u izgradnji održive budućnosti.