Obezbeđenje u dolini Jadra u skladu sa propisima


19. jun 2021

Kompanija Rio Tinto već dvadeset godina posluje u Srbiji, poštujući sve njene propise. Protiv Rio Tinta i Projekta „Jadar“ mesecima se vodi bespoštedna kampanja zasnovana na konstantnom ponavljanju dezinformacija i najgorih scenarija koji nisu utemeljeni na činjenicama, već su proizvod proizvoljne interpretacije njihovih autora. Rezultat te kampanje je i jučerašnji napad na zaposlene Rio Tinta i partnerskih kompanija koji rade na projektu Jadar.

Poslednja u nizu lažnih optužbi koje se tiču poslovanja kompanije odnosi se na privatno obezbeđenje koje „patrolira“ javnim putevima u dolini Jadra. Obezbeđenje koje se pominje je angažovano da sprovodi aktivnosti u potpunosti u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju koji predviđa kako način obezbeđenja privatne imovine tako i kretanje u određeno vreme između više međusobno razdvojenih mesta/objekata (patroliranje). Kretanje ograničenim (malim) brzinama je zahtev kompanije Rio Tinto kako se ne bi uznemiravali meštani i kako bi se očuvali ionako već dotrajali ili neasfaltirani seoski putevi.

Kao što je već objavljeno, kompanija Rio Tinto vrši dobrovoljni otkup zemljišta i objekata. Dobrovoljno podrazumeva da meštani koji žele da prodaju imovinu sami zatraže procenu, pa tek nakon toga dobijaju ponudu. Do početka juna ove godine prihvaćeno je 60 ponuda za otkup kuća u dolini Jadra. Nakon primopredaje tih objekata kompanija obezbeđuje objekte u svom vlasništvu, na šta ima zakonsko i svako drugo pravo.

Podsetićemo, u jučerašnjim napadima nijedan meštanin doline Jadra koji se protivi projektu nije bio povređen niti je bilo kome od meštana bila potrebna medicinska pomoć. Za razliku od toga, zaposleni koji rade na projektu Jadar bili su pregledani zbog nanetih povreda u Urgentnom centru u Loznici, gde im je ukazana pomoć.

Kompanija Rio Tinto još jednom osuđuje sve oblike nasilja i poziva nadležne organe da u svakoj takvoj situaciji bez izuzetka reaguju. Ovim putem još jednom apelujemo da se na temu Projekta „Jadar“ vodi dijalog zasnovan isključivo na činjenicama, kao i da se mišljenja i aktivnosti pojedinaca umesto na ostrašćenosti baziraju na faktima.