Kompanija Rio Tinto organizuje otvoreni online sastanak sa predstavnicima NVO sektora i šire javnosti


15. april 2021

Sa ciljem da nastavi transparentnu komunikaciju i otvoreni dijalog sa svim zainteresovanim stranama, kompanija Rio Sava Exploration d.o.o. (Rio Sava), deo multinacionalne rudarske kompanije Rio Tinto, poziva predstavnike nevladinih organizacija, ali i šire javnosti na OTVORENI ONLINE SASTANAK, koji će biti održan u utorak, 20. aprila 2021. godine, u 11 časova.

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju, ovaj sastanak će se održati putem internet platforme Zoom.

Teme sastanka biće proces dobijanja dozvola za izgradnju rudnika u Srbiji, kao i napredak u izradi studija o proceni uticaja na životnu sredinu koje predstavljaju ključni deo postupka pribavljanja dozvola. Učesnici sastanka će imati priliku da iz prve ruke, od predstavnika kompanije Rio Sava, kao i eksperata koji rade na projektu, saznaju u kojoj fazi se projekat Jadar trenutno nalazi kada je reč o dobijanju dozvola, narednim koracima u ovom procesu, kao i na koji način javnost u Srbiji može biti uključena u dalji razvoj projekta.

Svi zainteresovani moći će da prisustvuju sastanku ukoliko se, do 19. aprila do 12h, prijave za prisustvo putem registracionog linka: www.riotinto.goonline.rs.

Poziv za prisustvo sastanku poslat je na adrese preko 40 nevladinih organizacija u Srbiji.

Ovo je prvi ovakav sastanak u seriji sastanaka koje će kompanija nastaviti da organizuje svakih šest nedelja, na teme u vezi sa razvojem Projekta „Jadar“.

Sledeća tri sastanka biće:

  • 1.jun – Upravljanje vodama u okviru Projekta „Jadar“
  • 13.jul – Upravljanje otpadom u okviru Projekta „Jadar“
  • 24.avgust –Proces prerade minerala jadarita

Rio Sava prepoznaje interesovanje javnosti i nevladinih organizacija za razvoj Projekta „Jadar“. Za našu kompaniju su od velike važnosti transparentnost, informisanost i dijalog sa svim zainteresovanim stranama o pitanjima od interesa u toku celokupnog procesa razvoja projekta.

Svesni smo svoje odgovornosti za zemlju i prirodu koju obuhvata Projekat „Jadar“ i stoga negujemo dugoročan pristup prema lokalnoj zajednici – planiranjem i delanjem sa budućnošću na umu – što je esencijalno za bezbedno i odgovorno poslovanje.

Upravo zato, kompanija je do sada organizovala preko 30 sastanaka sa predstavncima lokalne zajednice i civilnim sektorom i nastaviće sa tom praksom tokom celog procesa razvoja Projekta „Jadar“.