Kompanija Jadar Lithium nije deo grupacije Rio Tinto


14. april 2021

Povodom nedavnih objava u medijima u kojima se pominje da kompanija Rio Tinto posredstvom kompanije Jadar Lithium počinje istraživanja na teritoriji Požege i Dobrinja, želimo medije i javnost da obavestimo da ova informacija nije tačna.

Kompanije Jadar Lithium i Rio Tinto su posebni entiteti. Rio Tinto ne radi na istraživanju koje se sprovodi u Požegi.

Rio Tinto posluje u Srbiji kroz svoju ćerku kompaniju Rio Sava Exploration (Rio Sava) koja je u fazi studije izvodljivosti samo jednog projekta u Republici Srbiji, a to je projekat Jadar u blizini Loznice. Kompanija Jadar Lithium, koja se pominje u medijima kao neko ko je dobio dozvolu za istraživanje litijuma kod Požege nije povezana sa Rio Savom, niti posluje u okviru grupacije Rio Tinto. Ovaj podatak je proverljiv uvidom u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre - gde se može videti da je jedini osnivač kompanije Jadar Lithium d.o.o. Beograd – Čukarica kompanija CENTRALIST PTY LTD, Hay Street 311, Subiaco WA 6008, iz Australije.

Sa druge strane Rio Sava je deo rudarske multinacionalne kompanije Rio Tinto, i direktni osnivači su RIO TINTO MINERALS DEVELOPMENT LIMITED i RIO TINTO NOMINEES LIMITED oba registrovana na adresi St. James's Square 6, London, SW1Y 4LD.

Kao multinacionalna kompanija čijim se akcijama trguje na berzama u Londonu (Rio Tinto PLC - RIO.L), u Australiji (Rio Tinto Limited - RIO.AX) i u Njujorku (Rio Tinto plc ADRs - RIO.N) Rio Tinto je u obavezi da sve svoje projekte, bez obzira na to u kom delu sveta se projekat sprovodi, objavi na svojoj internet stranici - https://www.riotinto.com/operations/projects. Na ovoj strani se može videti da je jedini projekat koji Rio Tinto sprovodi u Republici Srbiji - projekat Jadar u blizini Loznice.

Rio Tinto je međunarodna kompanija koja svoje poslovanje obavlja u preko 35 zemalja.

Čvrsto verujemo da je veoma važno da javnost i sve zainteresovane strane raspolažu tačnim informacijama o kompaniji i projektu „Jadar“.