Projekat „Jadar“, Studija opravdanosti projekta


19. novembar 2020

Saopštenje za medije sa sastanka sa potpredsednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom rudarstva i energetike, Zoranom Mihajlović, održanog 19. novembra 2020. dodine (s početkom u 09:00 časova)

Pre svega, želela bih da se zahvalim potpredsednici Vlade i ministarki rudarstva i energetike g-đi Zorani Mihajlović na organizaciji ovog sastanka, kao i da izrazim zahvalnost ambasadorima g-đi Rut Stjuart (Ruth Stewart), iz Australije, g-dinu Entoniju Godfriju (Anthony F. Godfrey) iz Sjedinjenih Američkih Država, g-đi Šan MakLaud (Sian MacLeod) iz Velike Britanije, kao i gospodinu Vladanu Krasavac, načelniku Mačvanskog okruga, za podršku koju pružaju projektu „Jadar“ i Rio Tintu u Srbiji. Dijalog, saradnja i partnerstvo Vlade Republike Srbije, lokalne Vlade, lokalnih zajednica i Rio Tinta ključni su za uspešan razvoj Projekta „Jadar“.

Jadar je ležište litijuma i bora svetske klase i projekat sa izuzetnim potencijalom, kako za Rio Tinto tako i za Srbiju. Esencijalni deo jadarita čini litijum, materijal budućnosti, koji je od suštinske važnosti za razvoj čovečanstva, i značajan deo vizije Rio Tinta na putu tranzicije ka budućnosti sa niskom emisijom ugljen-dioksida.

Mi, u Rio Tintu, posvećeni smo razvoju „Jadra“ kao modernog, tehnološki naprednog i ekološki održivog projekta u oblasti rudarstva i prerade minerala, jer „Jadar“ je mnogo više od rudarskog projekta. Kada projekat bude razvijen, „Jadar“ će biti savremen podzemni rudnik sa integrisanim postrojenjem za preradu rude, rešenjem za održivo upravljanje otpadom i pratećom infrastrukturom, koji će, upravo ovde, u Srbiji, proizvoditi svoja tri finalna proizvoda.

Rio Tino je opredelio dodatnih 200 miliona američkih dolara za fazu studije izvodljivosti projekta, i time ukupan iznos dosadašnje investicije za razvoj Projekta „Jadar“ premašuje 450 miliona američih dolara. U fazi izgradnje, razvoj Projekta „Jadar“ doprineće otvaranju preko 2.000 radnih mesta, a u toku operativnih aktivnosti preko 700 visokokvalifikovanih radnih mesta, dok je procenjeno da će indirektni uticaj projekta doprineti stvaranju gotovo 1.500 novih radnih mesta.

Razvoj Projekta „Jadar“ predstavlja potencijalnu investiciju u iznosu od nešto više od milijardu i po američkih dolara. Međutim, značaj ovog projekta za Republiku Srbiju prevazilazi broj otvorenih radnih mesta i pomenuta ulaganja. „Jadar“ projekat predstavlja stratešku razvojnu priliku za Srbiju, kroz pružanje mogućnosti za dalji razvojni potencijal, uključujući proizvodnju baterija za električna vozila, kao i razvojne mogućnosti za proizvođače automobila u zemlji. Projekat „Jadar“ će, uz obezbeđivanje direktne greenfield investicije, jedne od najvećih do sada, takođe doprineti izgradnji profila Srbije kao investiciono pogodne destinacije koja primenjuje principe zelene ekonomije.

Današnji sastanak bio je produktivan, efikasan i konstruktivan, i predstavlja naredni korak ka razvoju „Jadra“, kao jedinstvenog projekta svetske klase, sa izvanrednim potencijalom za Rio Tinto i Srbiju.