Prezentacije

PDF

Sastanak sa medijima, mart 2021

3,7MB

PDF

Konferencija o mineralnim resursima Republike Srbije, Održivi razvoj, novembar 2020

6,6MB

PDF

Konferencija o mineralnim resursim Republike Srbija, Startegija Projekta „Jadar“, novembar 2020

2,5MB

PDF

Konferencija o geološkim istraživanjima, novembar 2020

7,4MB

PDF

Konferencija o potencijalima mineralnih resursa Republike Srbije, oktobar 2020

1,2MB