„Punimo baterije“ za tržište baterija

Razvijamo se, unapređujemo proizvodnju i radimo pametnije kako bismo zadovoljili potražnju za obnovljivim izvorima energije


S obzirom da električna vozila (EV), obnovljivi izvori energije i skladištenje energije u kućama postaju sve pristupačniji i uveliko prihvaćeni, svetu će biti potrebno više minerala i metala zahvaljujući kojima su ove tehnologije moguće.

Kako bismo pomogli da se ova rastuća potreba podmiri, 2021. godine pokrenuli smo poslovanje nove kompanije „Materijali za baterije“ koja će nam omogućiti da u naš portfolio proizvoda dodamo minerale od ključnog značaja kao što su litijum, nikl i telurijum.

Međutim, pronalaženje, iskopavanje i proizvodnja ovih retkih minerala u razmeri koja je potrebna da bi se zadovoljila buduća potražnja je zaista veliki podvig. Evo nekih od načina na koje radimo kako bismo se sa ovim problemom suočili na odgovoran način.

Odgovorno povećanje obima proizvodnje

Jedan od načina na koji radimo da bismo zadovoljili rastuću potražnju za visokokvalitetnim materijalima je pronalaženje novih perspektivnih projekata koji imaju potencijal, a koji će se realizovati i razvijati na odgovoran način.

Naš novi projekat „Rincon Lithium“ u Argentini, sa svojom tehnologijom direktne ekstrakcije, pomaže nam da to postignemo. To je veliki, perspektivan, nerazvijeni projekat ekstrakcije litijuma iz slanog rastvora - projekat koji ima potencijal da proizvede litijum-karbonat sa potencijalno jednim od najnižih ugljeničkih otisaka u ovoj industriji.

Takođe, sarađujemo sa kompanijom „Talon Metals“ na zajedničkom poduhvatu u Tamaraku – jedinom projektu proizvodnje visokokvalitetnog nikla, bakra i kobalta u SAD, koji se nalazi u centru Minesote.

Iskorišćavanje vrednosti otpada

Način na koji proizvodimo materijale može u jednakoj meri da utiče na energetsku tranziciju kao i proizvodi koje proizvodimo. Međutim, uticaj koje naše aktivnosti generišu možemo da smanjimo ponovnom upotrebom materijala i recikliranjem u što je moguće većoj meri u svakoj fazi procesa proizvodnje.

U našem tehnološkom centru u Sorel-Trejsiju u Kvebeku, u Kanadi, pronašli smo način kako da dobijemo skandijum – još jedan mineral od ključnog značaja – iz otpada generisanog proizvodnjom titanijum-dioksida. Skandijum je materijal od suštinske važnosti za tehnologije kao što su EV baterije i čvrste gorivne ćelije na bazi oksida.

Ulaganje u inventivnost

Da bismo održali tempo u industriji koja se brzo razvija, formiramo intenzivna partnerstva sa kompanijama koje su lideri u tehnologiji i izgradnji lanca snabdevanja. Pažljivo pratimo nova otkrića, nove tehnike, pa čak i nove materijale koji bi mogli da podrže energetsku tranziciju i ulažemo u perspektivna startap preduzeća.

Neki od načina na koje to radimo uključuju partnerstvo sa slovačkom kompanijom za baterije „InoBat“ kako bismo podržali razvoj ekosistema za baterije u Evropi. Takođe, uložili smo 10 miliona dolara u „Nano One“, kompaniju koja je inovator u oblasti čiste tehnologije kako bismo promenili način proizvodnje katodnih aktivnih materijala i tako doprineli čistijem i efikasnijem lancu snabdevanja baterijama. Uložili smo inicijalni kapital u „ElectraLith“, supsidijarnu tzv. spin off kompaniju sa Univerziteta Monaš, u cilju daljeg unapređenja tehnologije elektrofiltracije za ekstrakciju litijuma iz ležišta slane vode. Tehnologija ima potencijal da prerađuje slanu vodu koja sadrži litijum mnogo brže i sa većom stopom čistoće, dok drastično smanjuje svoj ekološki otisak.

Povezivanje

Industrija električnih vozila nudi ogroman potencijal za partnerstvo sa proizvođačima automobila i kamiona i pronalaženje načina za zajednički rad kako bi se ostvarila veća vrednost i sigurnost snabdevanja. Nedavno smo otpočeli saradnju sa kompanijom „Ford Motor“ kako bismo obezbedili bezbedan lanac snabdevanja za nekoliko kritičnih materijala tj. materijala od ključnog značaja koji će omogućiti budućnost električnih vozila – uključujući litijum, niskougljenični aluminijum i bakar – za nova vozila koja proizvodi ovaj gigant automobilske industrije.