Dokumenti o životnoj sredini

PDF

Jadar miscellaneous project data.pdf

879,43KB

PDF

Projekat „Jadar“ - Izveštaj o analizi sedimenta 2021

760KB

PDF

Projekat „Jadar“ - Stanje biodiverziteta završni izveštaj

6,3MB

PDF

Mogućnost tretmana bunarske vode iz JDRHG030TW na PPOV Šabac 18072019

10MB

PDF

Projekat „Jadar“ - Hidrotehnička Studija - zaštita od poplava i plavne zone 29.01.2019

725KB

PDF

Projekat „Jadar“ - Hidrotehnička studija 30.01.2019

1,8MB

PDF

Projekat „Jadar“ - Prelimnarne procedure projektovanja i izgradnje vodosnabdevanja i otpadnih voda 2019

3,4MB

PDF

Projekat „Jadar“ - preliminarna analiza uticaja ispuštanja podzemne vode 2019

9,4MB

PDF

Projekat „Jadar“ - Izveštaj o pregledu Studije o vodosnabdevanju 2018

3,7MB

PDF

Projekat „Jadar“ - Izveštaj o pregledu radne verzije hidrološke studije za PPPPN Jadar 2018

1,3MB

PDF

Projekat „Jadar“ - Izveštaj o pregledu radne verzije hidrološke studije za PPPPN Jadar 2017

1,8MB

PDF

Ministarstvo zaštite životne sredine - Rešenje o ispravci greške u Rešenju 1668 - 22.10.2021

4,8MB

PDF

Ministarstvo zaštite životne sredine - Rešenje 1339 - 20.08.2021

226KB