Opšti uslovi korišćenja


Korišćenje veb-sajta Projekta „Jadar“ i bilo kojih informacija koje su dostupne na veb-sajtu Projekta „Jadar“ predstavlja vašu saglasnost na opšte uslove korišćenja.

Uslovi korišćenja veb-sajta Projekta „Jadar“

Sve informacije koje se nalaze na veb-sajtu Projekta „Jadar“ navedene su isključivo u informativne svrhe.

Rio Sava Exploration, Bulevar Milutina Milankovića 1, 11070 Beograd („Rio Sava“), kao vlasnik veb-sajta je učinio razumne napore da obezbedi tačnost informacija na veb-sajtu Projekta „Jadar“ u vreme objavljivanja. Bez obzira na to, može doći do nenamernih i povremenih grešaka zbog kojih se Rio Sava izvinjava.

Rio Sava ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi sa informacijama pruženim na veb-sajtu Projekta „Jadar“ ili putem hiper-tekstualnih linkova ili sa bilo kojom drugom stavkom koja se direktno ili indirektno koristi sa veb-sajta Projekta „Jadar“ i zadržava pravo da u bilo kom trenutku unese izmene i ispravke, bez obaveštenja.

Pristupom veb-sajtu Projekta „Jadar“ saglašavate se da Rio Sava neće biti odgovoran za bilo kakve netačnosti ili propuste ili bilo kakvu direktnu, posebnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili gubitke, ili bilo koju drugu štetu ili gubitak bilo koje vrste, koji su proistekli iz bilo kog osnova u vezi sa korišćenjem bilo kojih informacija dobijenih direktno ili indirektno sa ili preko veb-sajta Projekta „Jadar“ i da je za sve odluke zasnovane na takvim informacijama isključivo odgovoran posetilac.

Nijedna informacija koja se nalazi na veb-sajtu Projekta „Jadar“ ne predstavlja niti će se smatrati pozivom ili podstrekom na investiranje ili na bilo kakav drugi oblik ulaganja u bilo koje hartije od vrednosti Rio Save ili bilo kog drugog člana Rio Tinto grupe, ili bilo kog drugog lica, ili pozivom na učešće u bilo kakvoj investicionoj aktivnosti i ne može se dovoditi u vezu sa bilo kojom investicionom odlukom.

Gore navedena isključenja i ograničenja primenjuju se samo u meri dozvoljenoj zakonom.

Izjava direktora u vezi sa finansijskim podacima objavljena na veb-sajtu Projekta „Jadar“

Održavanje i integritet veb-sajta Projekta „Jadar“ odgovornost su direktora; revizorski rad ne uključuje razmatranje ovih pitanja i, shodno tome, revizori ne preuzimaju odgovornost za bilo kakve promene do kojih je došlo u finansijskim izveštajima (uključujući polugodišnje rezultate) od kada su prvobitno predstavljeni na veb-sajtu Projekta „Jadar“.

Zakonodavstvo Srbije koje uređuje pripremu i objavljivanje finansijskih izveštaja može se razlikovati od zakonodavstva u drugim jurisdikcijama.

Valuta

Sve vrednosti u dolarima ($) odnose se na američke dolare (USD), osim ako je drugačije naznačeno.

Linkovi trećih lica

Veb-sajt Projekta „Jadar“ sadrži hiper-tekstualne linkove do informacija ili drugog sadržaja koji se nalazi na drugim veb-sajtovima, a koje održavaju treća lica. Rio Sava nije odgovoran za bilo kakve informacije ili drugi sadržaj koji treće strane pružaju na drugim veb stranicama.

Autorska prava na sadržaj

Rio Sava je nosilac prava ili korisnik licence u odnosu na sva prava (uključujući autorska prava) na sadržaj (uključujući tekst, slike, logo, robnu marku, dizajn i video zapise) koji se pojavljuju na veb-sajtu Projekta „Jadar“. Sadržaj je postavljen na veb-sajtu Projekta „Jadar“ u dobroj veri i na osnovu sledećeg:

  • Svaka reprodukcija sadržaja na kojima je Rio Sava nosilac autorskog prava uključuje sledeće priznanje uz sadržaj koji se koristi "© Rio Sava Exploration 2024 sva prava zadržana";
  • Sadržaj se ne sme menjati na bilo koji način;
  • Sadržaj se ne sme koristiti u bilo koje svrhe koje su štetne za Rio Savu, njegove službenike ili zaposlene ili bilo koje treće lice;
  • Sadržaj se ne sme koristiti u komercijalne svrhe trećih lica; i
  • Sadržaj se ne sme prodavati, prenositi, licencirati ili pod licencirati.