Miloš Colić diplomirani građevinski inženjer na projektu „Jadar“


31. avgust 2023

Kako bismo upravljali otpadom u okviru Projekta „Jadar“, objašnjava Miloš Colić, inženjer projekta.

Izvor: Lotel Media Group