„Rio Tinto“ postaje prva velika rudarska kompanija koja objavljuje podatke o korišćenju voda za sve svoje lokacije


22. mart 2023

LONDON (BUSINESS WIRE) „Rio Tinto“ obeležava Svetski dan voda 2023. objavljivanjem detaljnih informacija o godišnjem korišćenju površinskih voda širom svoje globalne mreže lokacija kojima upravlja u 35 zemalja, i to putem interaktivne mape na svom veb-sajtu riotinto.com/water.

Za svaku navedenu lokaciju, baza podataka sadrži pojedinosti o dozvoljenim količinama površinskih voda, godišnjem korišćenju dozvoljene količine i atmosferskim vodama u slivnom području na osnovu procene prosečnih godišnjih padavina. Baza podataka obuhvata petogodišnje istorijske uporedne podatke i ažuriraće se svake godine.

„Rio Tinto“ se 2019. godine obavezao da će podstaći odgovorno upravljanje vodama i poboljšati izveštavanje zainteresovanih strana o tome, tako što će do kraja 2023. godine objaviti podatke o korišćenju površinskih voda za sve lokacije kojima upravlja.

Ta obaveza je u skladu sa smernicama za izveštavanje o vodama iz Izjave o upravljanju vodama Međunarodnog saveta za rudarstvo i metale (ICMM), u kojoj je izložen pristup upravljanju vodama za članice ove organizacije. Ona obuhvata obaveze koje članicama nalažu da odlučno i transparentno upravljaju vodama, da ih optimalno koriste pri operacijama i da međusobno sarađuju s ciljem odgovornog i održivog korišćenja voda.

Generalni direktor kompanije „Rio Tinto“ Jakob Staushlom izjavio je:

Voda je neophodan resurs, ključan za održanje biodiverziteta, ljudi i ekonomskog prosperiteta. takođe je resurs koji delimo sa lokalnim zajednicama i prirodom u područjima gde radimo, tako da je od suštinskog značaja da pažljivo upravljamo korišćenjem voda i da smo odgovorni prema zainteresovanim stranama.

Ova interaktivna baza podataka dovodi do novog nivoa transparentnosti i omogućiće nam da produbimo saradnju sa zainteresovanim stranama, tražimo povratne informacije od njih o izveštajima koje objavljujemo i nastavimo da usredsređujemo napore da postanemo bolji u očuvanju voda za sadašnje i buduće generacije.

Deljenje voda sa lokalnim zajednicama i prirodom u područjima rada znači uspostavljanje ravnoteže između radnih potreba i potreba lokalnih zajednica i ekosistema. „Rio Tinto“ ima za cilj da izbegne trajni uticaj na vodne resurse pažljivim upravljanjem kvalitetom i količinom voda koje se koriste i vraćaju u životnu sredinu.

U budućnosti ćemo nastojati da na ovoj platformi objavljujemo izveštaje o vodi i uopštenom okviru životne sredine.

Interaktivna platforma i detaljan opis pristupa kompanije „Rio Tinto“ vodi, dostupni su na riotinto.com/water. Najnoviji izveštaji o održivosti kompanije „Rio Tinto“ dostupni su u Knjizi podataka o održivosti za 2022. godinu na riotinto.com/sustainabilityreporting.

Pogledajte originalnu verziju: businesswire.com/news/home/20230321006014/en