Publikacije

PDF

Bezbedno, odgovorno i održivo rudarstvo u Srbiji

2,4MB

PDF

Rio Tinto Projekat „Jadar“ - Šta je poznato

2MB

PDF

Brošura Projekta „Jadar“ 2022

1,6MB

PDF

Rio Tinto Projekat „Jadar“, četvrti kvartal 2021 godina

1,8MB

PDF

Procena ekonomskog uticaja - Projekat „Jadar“

1,2MB

PDF

Rio Tinto odgovorno i održivo poslovanje 2021

1,7MB

PDF

Bilten Projekta „Jadar“ treći kvartal 2021

900KB

PDF

Najvažnije činjenice o projektu „Jadar“ 2021

4,7MB

PDF

Bilten Projekta „Jadar“ drugi kvartal 2020

3,6MB

PDF

Bilten Projekta „Jadar“ četvrti kvartal 2019

6MB

PDF

Bilten Projekta „Jadar“ prvi kvartal 2019

1,8MB