Obaveštenje za javnost


02. avgust 2022

U javnosti su se pojavile različite informacije o Rešenju kojim se upisuje promena vlasništva za parcele i objekte u KO Slatina. Ovim putem obaveštavamo zainteresovanu javnost da se radi o realizaciji otkupa parcela i objekta za koje su pregovori otpočeli pre odluke Vlade Republike Srbije da stavi van snage akta za realizaciju projekta.

Tokom rada na Projektu „Jadar“, uvek smo poslovali u skladu sa zakonima Republike Srbije, i to činimo i danas. Nakon što su stavljeni van snage akti za realizaciju projekta, javnost smo obavestili da ćemo u svojstvu vlasnika zemljišta nastaviti da ispunjavamo sve preuzete obaveze prema zajednici, dobavljačima i našim zaposlenima. Mnogo je dezinformacija o kompaniji Rio Tinto i Projektu „Jadar“. Važno je da javnost bude upoznata sa istinitim činjenicama, kako bi na osnovu njih mogla da formira stav i mišljenje.