Najčešća pitanja i odgovori o projektu

Tu smo da pružimo odgovore na sva pitanja

O „Jadar“ Projektu

 • Šta predstavlja Projekat „Jadar“?
 • Koji je značaj takvog otkrića?

Istraživanje i rezultati

 • Na koji je način sprovedeno geološko istraživanje?
 • Šta će se proizvoditi u tom rudniku?
 • Kakvo iskustvo ima kompanija Rio Tinto u ekstrakciji litijuma?

Izgradnja rudnika

 • Koju površinu zemljišta to zahteva?
 • Kakve će radne uslove nuditi ovaj novi rudnik?
 • Koji je očekivani radni vek rudnika?

Ekonomska pitanja

 • Koliko iznose ulaganja kompanije Rio Tinto u ovaj rudnik?
 • Kakvo je tržište litijuma?
 • Kakve koristi od toga ima Srbija?
 • Da li će se lanac vrednosti proširiti van eksploatacije?

Uticaj na životnu sredinu

 • Koje procene uticaja na životnu sredinu su izvršene?
 • Da li će za rudarske radove biti potrebne velike količine vode?
 • Da li će se voda crpeti iz reke Drine, čime se ugrožava lokalno snabdevanje vodom?
 • Šta će se desiti sa vodom koja se ne koristi ponovo u rudniku?
 • Koju količinu otpada će rudnik proizvesti?
 • Koja vrsta otpada će se proizvoditi i kako će biti sortirana?
 • Zar otpad ne sadrži visok nivo toksičnih materija koje bi mogle naneti štetu životnoj sredini?
 • Da li će sumpor-dioksid proizveden u postrojenju za preradu „spržiti“ obližnje šume?
 • Zar ne postoji postoji rizik da će iskopavanje prouzrokovati masovno sleganje i klizišta okolnih brda?
 • Šta će biti ako dođe do velike poplave?
 • Da li će projekat koristiti obnovljive izvore električne energije ili fosilna goriva?

Socijalni uticaji

 • Koliko će domaćinstava biti preseljeno za razvoj projekta?
 • Na koji način je lokalna zajednica informisana o planovima projekta?
 • Da li će energija koju koristi rudnik destabilizovati lokalno snabdevanje?
 • Kakav će biti uticaj na lokalni saobraćaj?
 • Ko će imati najviše koristi od mogućnosti zapošljavanja na projektu „Jadar“?

Dalji koraci

 • Šta su dalji koraci u razvoju projekta?

Odgovori na pitanja zainteresovanih strana

 • Vaše dozvole za PPPPN su otkazane, zašto Rio Tinto i dalje posluje u Srbiji?
 • Zašto Rio Tinto još uvek kupuje zemljište u Loznici?
 • Ovaj Projekat će imati negativan uticaj na životnu sredinu. Kako će Rio Tinto ublažiti uticaj na životnu sredinu u Loznici?