Čak su i superhrani potrebni minerali

Korišćenje aluminijumskog otpada koristi se za uzgoj borovnica


U provinciji Sagnej – Lak Sen Žan u Kvebeku u Kanadi sarađujemo sa uzgajivačima borovnica na proizvodnji bezbednog i kvlaitetnog đubriva. Najbolji deo ove priče? Đubrivo dobijamo iz otpada nakon proizvodnje aluminijuma.

85% otpadnog materijala (osim ostatka boksita) koji nastaje kao rezultat naših operacija proizvodnje aluminijuma u provinciji Sagnej – Lak Sen Žan koristi se za izradu novih proizvoda.

Nagrađeni proizvodi

Dobili smo nagradu Kvebek cirkularna ekonomija‒ to je inicijativa lokalne samouprave koja prepoznaje kompanije koje su integrisale strategije cirkularne ekonomije u svoje poslovanje ‒ za pronalaženje načina za ponovnu upotrebu anhidrita u lokalnoj poljoprivredi i građevinskoj industriji.

Anhidrit je mineral koji se obično nalazi u stenama - ali mi godišnje proizvedemo oko 85.000 tona u Kvebeku, u Kanadi, kao nusproizvod našeg procesa proizvodnje aluminijuma. Istraživanja pokazuju da ovaj vredan mineral pomaže biljkama borovnice da razviju više listova, duži koren i, što je najvažnije, više plodova. S obzirom na to da je lokalno dostupno, ovo đubrivo je i jeftinije od mnogih drugih.

Naš anhidrit ne doprinosi samo uzgoju borovnica: 2019. godine dobili smo nagradu koju dodeljuje „Kvebek cirkular“ (Québec circulaire) - inicijativa lokalne uprave koja ima za cilj da podstiče cirkularnu ekonomiju, za ponovnu upotrebu anhidrita u poljoprivrednoj i građevinskoj industriji. Takođe, poseduju i pečat odobrenja Kanadske agencije za inspekciju hrane.

„Anhidrit sadrži kalcijum i sumpor - važne hranljive nutrijente za useve“, kazao je Stefan, naučnik iz našeg Tima za aluminijum. „Takođe pomaže u poboljšanju teksture zemljišta i nema uticaja na nivo pH, što sve stvara odgovarajuće uslove za uzgajanje određenih useva - kao što su krompir, pšenice, ječam - a sada i borovnice.“

Stefan je deo devetočlanog tima naučnika, stručnjaka za marketing i nabavku koji pronalaze načine da naš otpad pretvore u korisne proizvode, pomažući nam da istovremeno smanjujemo količinu otpada i stvaramo vrednost za zajednice u našem okruženju. Zapravo, oko 85% od 400.000 tona otpada (osim ostatka boksita) koliko nastane u tokom proizvodnje aluminijuma u provinciji Sagnej – Lak Sen Žan koristi se za izradu novih proizvoda.

Ali nismo stali na tome: Stefanov tim je osmislio i druge namene za anhidrit. U građevinarstvu se koristi kao alternativa gipsu-neobnovljivom prirodnom resursu-za cement i podne materijale u nišama. U industriji papira udružili smo se sa kompanijom Kvebek Resolut Forest Produkts kako bismo istražili upotrebu anhidrita u kombinaciji sa muljem (organskim materijalom) iz njihovih fabrika papira ‒ koji bi, kada se kombinuju, mogli postati još efikasnije „super đubrivo“.

Mi nastavljamo da tražimo načine poboljšanja upotrebe anhidrita u poljoprivredi. Finansiramo istraživanja koja sprovodi Univerzitet Laval i Univerzitet Šikotimi, u Kvebeku, a u saradnji sa vladama Kanade i Kvebeka, u cilju pružanja boljih podataka farmerima po pitanju anhidrita, i pomaganja da utvrde koja količina im je potrebna – na osnovu njihovih specifikacija za useve i zemljište – za uzgoj više borovnice. U proleće 2021. godine stavili smo 32 tone anhidrita u Albanel kooperantsko polje sa borovnicom i radimo zajedno sa proizvođačima na merenju uticaja na buduću proizvodnju.

„Saradnja je glavna za uspeh cirkularne ekonomije. Radeći zajedno sa partnerima možemo biti uspešniji u stvaranju održive budućnosti,” kaže Stefan.

Izgradnja održivog lanca vrednosti

Upravljanje otpadom je jedan od kriterijuma za ASI sertifikat (Aluminium Stewardship Initiative, ASI).

Mi smo bili prva kompanija u svetu koja je dobila sertifikat po ASI standardu, najpoznatijem međunarodnom standardu za stabilne ekološke i društvene prakse, kao i za rukovođenje tokom ciklusa proizvodnje aluminijuma, upotrebe i reciklaže. Naš tim koji se bavi aluminijumom i koji stvara nove namene naših nusproizvoda, takođe je imao važnu ulogu u svim našim fabrikama aluminijuma u Kvebeku, koje su dobile ASI sertifikat.

ASI sertifikaciju prati nezavisna revizija treće strane i pokriva niz procesa u čitavom lancu vrednosti aluminijuma, od vađenja boksita do prerade glinice, topljenja aluminijuma, stvaranja proizvoda sa dodatom vrednošću, transformacije i reciklaže, kao i povezanih aktivnosti.

Fotografija: Džoana Kosinska. Fotografija borovnica: Robert Zunikof.

Šta je sa boksitnim ostatkom?

Boksitni ostatak, poznat i kao „crveno blato“, još je jedan otpadni produkt nastao tokom prerade glinice. To je izazov za celu industriju i na njemu naši timovi rade širom sveta. U Sageneju smo izgradili pilot postrojenje u partnerstvu sa kompanijom Global Mineral Recovery, kojim se ispituje proces izdvajanja minerala iz boksitnog ostatka.