Najnovije publikacije

Brošura Projekta „Jadar“ 2022

PDF, 1,6MB

Projekt „Jadar“, četvrti kvartal 2021 godina

PDF, 1,8MB

Procena ekonomskog uticaja - Projekat „Jadar“

PDF, 1,8MB